14.06.2023 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti zvýšení olejnatosti řepky

Cílem článku odborníků z České zemědělské univerzity v Praze v čele s Ing. Lucií Bečkovou, Ph.D., který vychází v časopise Úroda (7/2023), bylo na základě výsledků poloprovozních a maloparcelkových pokusů vyhodnotit vliv vybraných faktorů – ročníku, lokality, odrůdy, dávky a termínu aplikace minerálních hnojiv s dusíkem, sírou a hořčíkem na olejnatost a výnos ozimé řepky. Pokusy probíhaly v letech 2018/2019–2020/2021 na čtyřech lokalitách. Byly vybrány dvě teplejší lokality – Humburky a Chrášťany a dvě chladnější – Kelč a Nové Město na Moravě.

Jak uvádějí autoři článku, olejnatost ozimé řepky je ovlivněna ročníkem a závisí na výši teplot, zejména v období zrání. V roce s vysokými teplotami během zrání řepky byla nejnižší olejnatost. Naopak chladnější počasí v tomto období znamenalo zvýšení olejnatosti. Olejnatost ozimé řepky byla také ovlivněna lokalitou, což bylo opět dáno rozdíly ve výši teplot. Na chladnějších lokalitách (Nové Město na Moravě a Kelč) bylo dosaženo vyšší olejnatosti než na teplejších lokalitách (Humburky a Chrášťany). Mezi šesti sledovanými odrůdami odborníci nezjistili průkazné rozdíly ve výnosu semen, ale v olejnatosti vynikala na všech lokalitách odrůda s vysokým obsahem oleje – Temptation. Hnojení dusíkem mělo negativní vliv na olejnatost sklizených semen. U síry (přestože zásoba síry v půdě byla nízká) ani u hořčíku neprokázali ve dvouletých výsledcích statisticky průkazný vliv hnojení na olejnatost ozimé řepky.

Pro zvýšení olejnatosti u řepky doporučují tedy zejména výběr vysokoolejnatých odrůd a v rámci možností volit chladnější lokality pro její pěstování. Dále se snažit optimalizovat hnojení dusíkem tak, aby ho byl dostatek k produkci biomasy a tvorbě výnosu, ale zároveň aby nesnižoval olejnatost semen. Současně zůstává potřeba dbát na vyváženou výživu ostatními živinami, tak aby deficit jedné živiny nezpůsoboval pokles výnosu.

Více informací přináší červencové vydání časopisu Úroda (7/2023).*

Úvodní fotografie: Olejnatost ozimé řepky je ovlivněna ročníkem a závisí na výši teplot, zejména v období zrání Foto Lucie Bečková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down