Možnosti zakládání porostů trav a jetelovin na suchem ohrožených půdách

Rostoucí aridita krajiny postihuje zemědělce, snižuje také biodiverzitu, přestože zdaleka není jediným ani prvořadým faktorem způsobujícím pokles biodiverzity. Nedostatek vody je pro rostliny významným limitujícím stresorem. Jednou z možností eliminace dopadů sucha, zlepšování půd a prostředí pro růst rostlin je využití pomocných půdních látek, případně speciální úprava osiva.

Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem – tak zní název čtyřletého výzkumného projektu řešeného od roku 2017, jenž je koordinován Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a na kterém se dále podílejí výzkumné organizace OSEVA vývoj a výzkum s. r. o., Zemědělský výzkum spol. s r. o. a Vysoké učení technické v Brně – Fakulta chemická. Stěžejní myšlenkou projektu je účinně přispět k řešení nebezpečí snižování bonity půdního fondu v rámci produkčního zemědělství, ale i při neprodukčním využití půdy v suchých oblastech České republiky v návaznosti na aktuální problémy a predikované změny klimatu.

V rámci daného výzkumu bude ověřováno použití kombinace lignitu s hydroabsorbentem.*

Podrobnější informace přináší článek kolektivu autorů v prosincovém vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *