24.10.2018 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti regulace výdrolu Clearfield řepky v obilninách

Ozimá řepka je jednou z hospodářsky nejvýznamnějších plodin českého zemědělství. Velké plochy této plodiny (téměř 400 tis. ha) však způsobují pěstitelům určité problémy. Jedním z nich je nárůst zaplevelení následných plodin výdrolem řepky ze sklizňových ztrát. Perzistence semen řepky v půdě je delší než u většiny plevelů, přičemž na těžších půdách vydrží semena řepky v půdě životná i více než deset let.

Hlavním preventivním opatřením je maximální eliminace sklizňových ztrát řepky. Vedle toho je třeba semena ze sklizňových ztrát v co nejvyšší míře přinutit k vyklíčení před zaklopením do půdy, respektive založením nového porostu. Při dostatku srážek je vhodné ponechat semena klíčit na povrchu půdy a vyhnout se jakémukoliv jejímu zpracování včetně podmítky po dobu zhruba dvou až tří týdnů. Za sucha může být naopak vhodnější jejich velmi mělké zapravení (max. 5 cm) kypřičem. Vzešlou řepku je pak vhodné ošetřit glyfosátovým herbicidem, podmítku zopakovat, či provést orbu. Hrubou chybou je hluboké zapravení semen řepky do půdy (orba, či hluboká podmítka) bezprostředně po sklizni, kdy semena řepky v půdě vytvoří dlouhodobou půdní zásobu. Z ní jsou v dalších letech postupně vynášena do povrchových vrstev, kde mohou klíčit a intenzivně zaplevelovat následné plodiny po mnoho let, uvádí doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., z České zemědělské univerzita v Praze v časopise Úroda.

Jak dále informuje, od roku 2014 je v České republice do řepky registrována technologie Clearfield (CL), která je založena na hybridech odolných k imidazolinonovým herbicidům. Tyto hybridy mohou být proto ošetřovány herbicidem Cleravis (imazamox + metazachlor + quinmerac), aniž by došlo k jejich poškození. CL technologie přináší pěstitelům řepky řadu výhod, ale nese s sebou také jistá rizika, kterých si musí být pěstitel vědom, aby je mohl vhodnými agrotechnickými opatřeními účinně eliminovat. Clearfield hybridy řepky se vyznačují oproti běžným konvenčním odrůdám vyšší odolností k herbicidům ze skupiny ALS inhibitorů, což je pozitivní z pohledu rizika poškození řepky rezidui těchto herbicidů v půdě. Na druhou stranu je obtížnější regulace výdrolu takové řepky.

V letech 2014–2016 byly založeny na pozemcích České zemědělské univerzity v Praze maloparcelní herbicidní pokusy v porostu ozimé pšenice a jarního ječmene. Před založením obou porostů byl při předseťovém zpracování půdy vyset merkantil (F2 generace) Clearfield a konvenční řepky (asi 100 kg/ha). Cílem pokusu bylo posoudit konkurenční a reprodukční schopnost řepky, možnosti časové dynamiky zaplevelení výdrolem Clearfield a konvenční řepky v porostu ozimé pšenice a jarního ječmene a porovnat účinnosti běžně používaných a nově připravovaných herbicidů.*

Výsledky těchto pokusů přinese článek doc. Ing. Miroslava Jursíka, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze v listopadovém vydání časopisu Úroda (11/2018, str. 20–22).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down