15.02.2017 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti použití nechemické ochrany rostlin

Současná doba je plná paradoxů. Hovoří se o potřebě udržitelných způsobů hospodaření s minimalizací zátěže životního prostředí pesticidy. Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR, 2012 (dále „NAP“) stanoví opatření a harmonogramy pro snížení rizik a omezení dopadů používání přípravků na lidské zdraví a životní prostředí, s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin (dále „IOR“) a alternativních přístupů nebo postupů, aby se snížila závislost na používání chemických přípravků. Řešením je zvyšování intenzifikace pěstování a zemědělské produkce, nebo je to jasná platforma pro nechemické způsoby ochrany rostlin?

Tuto otázku a mnohé další si klade v rámci svého článku zveřejněného v časopise Úroda Mgr. Ing. Miloslava Navrátilová, Ph.D., z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno.

Mimo jiné uvádí možnosti a náměty k řešení a rozšíření nechemických metod ochrany rostlin, které jsou v souladu s NAP:

  1. Systém dotací by měl být řešen v souladu s pěstitelskými postupy a zásady by měly být prakticky realizovatelné, dodržování doporučených opatření, například meziplodiny, protierozní opatření. NAP k tomuto v dílčím cíli I. k) uvádí: „Harmonizovat systémy opatření pro zemědělské činnosti omezující rizika pro životní prostředí v rámci podpor a kontrol rezortu MZe; zejména harmonizovat legislativní podmínky v rámci tzv. křížových kontrol (cross compliance) a standardů pro zachování dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) s opatřeními pro dodržování obecných zásad IOR.“
  2. Zemědělec/farmář je v ČR poměrně konzervativní. Pokud má nějakou „osvědčenou“ metodu, nerad inovuje. Motivací, že takový systém pěstování je možné s úspěchem použít, by mohly být „vzorové farmy/podniky“, kde by se na vlastní oči mohl přesvědčit, že využití nechemických způsobů ochrany je v praxi realizovatelné a uplatnitelné. S tím souvisí aplikovaný výzkum, který by exaktně a cíleně ověřoval a vyhodnocoval komplex použitých opatření v konkrétních podmínkách.
  3. Rozvinout systém nezávislého odborného poradenství v IOR v návaznosti na zpracované komplexní plodinové metodiky. V současnosti je rostlinolékařské poradenství do značné míry závislé na dodavatelích přípravků na ochranu rostlin, zejména pesticidů. Je možné realizovat poradenství i pod záštitou ÚKZÚZ a České společnosti rostlinolékařské?
  4. Dotační politika státu by měla podporovat upřednostňování biologických a nechemických metod ochrany rostlin v rámci systémů pěstování IOR na základě racionálních podkladů, znalostí vycházejících z použití v praxi a v souladu kontrolními mechanismy, které umožní hospodárné a účelné čerpání dotačních prostředků.
  5. Do povědomí zemědělců by se měly dostávat informace a nové poznatky o možnostech využití nechemických způsobů ochrany pro jednotlivé druhy pěstovaných kultur. Možné řešení je formou rozšíření školení v rámci IOR o praktické informace týkající se nechemických a biologických metod ochrany rostlin.*

 

Více informací přináší únorové vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down