Možnosti pěstování hrachu v měnících se klimatických podmínkách

Ve šlechtění hrachu byl v posledních letech udělán velký pokrok, pěstují se převážně semileafless typy, jež vyřešily problém poléhavosti. Dalším významným úkolem ve šlechtění je odolnost ke komplexu kořenových a krčkových chorob, které patří mezi nejvýznamnější kritéria pro tvorbu výnosu.

Kořenové choroby obecně vyvolávají růstové deprese a pokles výnosového potenciálu o 20–80 %. Fuzariózy hrachu způsobují vadnutí a usychání hrachu, snižují výnos a kvalitu produkce. Nedostatek půdního vzduchu a utužení půdy ještě více přispívají k tomuto výskytu komplexu kořenových chorob. Přímá ochrana proti fuzariózám je řešitelná pouze geneticky, vyšlechtěním rezistentních odrůd. Ve šlechtění jsou využívány různé inokulační metody, které jsou však časově náročné. V současné době je snaha o jejich zpřesnění a zrychlení s využitím poznatků molekulární biologie a především genomiky modelových rostlin a jejich aplikace na nejpěstovanější druhy luskovin.

Problematika kombinovaného stresu byla částečně řešena v rámci mezinárodního projektu ABSTRESS. Cílem projektu bylo získat nové poznatky o genetickém pozadí odolnosti k suchu a k Fusarium oxysporum rasa 2 a vytvořit šlechtitelské mutantní linie odolné k suchu i fuzáriím. Firma Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., se podílela na testování komerčních odrůd hrachu pěstovaných v evropských podmínkách.*

První výsledky přináší článek Ing. Radmily Dostálové, z firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., publikovaný v říjnovém vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *