11.10.2021 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti ošetření obilí napadeného škůdci

V České republice se ročně vyprodukuje kolem 8 mil. tun obilí, které v převážné většině končí přímo ve skladech farmářů nebo výkupů. Pro uskladnění takového objemu je nutné disponovat dostatečnými kapacitami skladovacích prostor, které poskytnou vhodné podmínky nejen pro krátkodobé uskladnění, ale zejména pro středně a dlouhodobé skladování.

Tématem se v Úrodě č. 9/2021 zabývají Ing. Radek Aulický, Ph.D., a Ing. Václav Stejskal, Ph.D., z  Výzkumnného ústav u rostlinné výroby, v. v. i. Autoři upozoňují, že i krátkodobé skladování, například jeden nebo dva týdny mezi sklizní a odvozem do výkupu, může v případě zamořeného skladu skladištními škůdci být kritické pro masivní napadení. Důvodů bývá hned několik. V první řadě má nové obilí po sklizni vyšší teplotu a vlhkost, která podporuje aktivitu škůdců. Dále dochází ještě k tzv. vydýchání obilek a v řadě případů sklizené a nevyčištěné obilí obsahuje řadu dalších příměsí (zbytky slámy a plev nebo semena a zbytky plevelů), které mohou zvyšovat vlhkost při skladování. Následně stačí jen několik dnů, aby došlo v některých místech skladovaného obilí (obvykle v horních vrstvách) k nežádoucímu nárůstu vlhkosti a s tím spojených dalších nežádoucích aspektů, jako je nárůst teploty spojený s výskytem plísní a skladištních škůdců.

V letošním roce je nutné počítat s jedním faktorem, který v minulých letech byl spíše okrajovým problémem. Tímto faktorem je vlhkost zrna a relativní vlhkost vzduchu. Obecně vlhkost společně s vyšší teplotou patří mezi významné faktory, které podporují uchycení a rychlý vývoj skladištních škůdců v nově naskladněném obilí. Současné problémy s deštivým počasím již nyní naznačují, že vlhkost bude rozhodujícím faktorem, který ovlivní problémy se skladištními škůdci ve skladech.

První kroky ke zvýšení účinnosti ochrany obilí ve skladu před škůdci lze udělat již před naskladněním nové komodity. Za tímto účelem by sklady měly být vybaveny čističkami obilí a popřípadě sušárnami, které pomohou snížit vlhkost zrna. V případě předpokladu dlouhodobějšího skladování (v řádu několika měsíců) je možné využít také preventivní ošetření nástřikem přípravků (protektantů) přímo na zrno při naskladnění. Dokonce je možné provést ošetření již na poli při překládce zrna ze sklízecí mlátičky (kombajnu) do dopravního prostředku. Při tomto typu ošetření je nutné upozornit, že by zrno nemělo být již čištěno nebo tepelně ošetřeno.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down