05.06.2017 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnost používat linuron během příštího roku končí

Přípravky s herbicidní účinnou látkou linuron je možné uvádět na trh nejdéle do 3. 12. 2017. Nakoupené zásoby přípravků lze spotřebovávat  nejdéle do 3. 6. 2018. Na základě aktuálně platného nařízení Evropské komise došlo k ukončení platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto účinnou látku.

Informoval o tom Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Dodal, že 2. března 2017 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/244 ze dne 10. února 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009) neobnovuje schválení účinné látky linuron a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU)  540/2011.  Na základě článku 1 tohoto nařízení došlo k ukončení platnosti těchto povolení.

Prováděcí nařízení mimo jiné uvádí, že  kromě toho, že linuron je klasifikován jako toxický pro reprodukci kategorie 1B, je v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 také klasifikován jako karcinogenní kategorie 2, a proto se v souladu s třetím odstavcem bodu 3.6.5 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 považuje za látku s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému. Kromě toho podle dostupných vědeckých důkazů má linuron vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, které mohou mít nepříznivé účinky na endokrinní orgány u lidí a necílových organismů.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down