Monitoring, signalizace, doporučení

Celkem na šesti hektarech proběhl polní den v Kroměříži. Zemědělská veřejnost si tam mohla prohlédnout polní experimentální expozice a účinek přípravků v porostech plodin. Také měla možnost porovnat odrůdy polních plodin, tuzemské i zahraniční technologie pěstování obilnin a problémy konzultovat s odborníky. Součástí akce byla informace o novém projektu Monitoring, signalizace a doporučení (MSD). Tato služba MSD může být pro každého zemědělce, jehož živobytí závisí na rostlinné výrobě, značným přínosem a ulehčením práce.

Polní den pořádaly firmy Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., a Agrotest fyto, s. r. o. Při slavnostním zahájení ředitel společnosti Agrotest fyto, s. r. o., Ing. Slavoj Palík, CSc., uvedl, že v současnosti i zemědělský výzkum prožívá krizi. Dokladuje to také fakt, že veřejné financování aplikovaného zemědělského výzkumu je v posledních letech dost kráceno. Projevuje se to i úspěšností navržených projektů, kdy pouze každý patnáctý v poslední soutěži uspěl. Na výzkum podle slov Ing. Palíka není věnován dostatečný objem finančních prostředků.
V průběhu prohlídky bylo možné sledovat různé úkazy, které se velmi těžko vysvětlují. Způsobit je mohl souběh vlivů letošního extrémního počasí. V období silných dešťů a chladna ječmen nerostl a mnoho agronomů se domnívalo, že je napaden virózou. Jeho opravdový stav však vtipně přiblížil jeden z přítomných. „Svlékni se do trenýrek, stoupni si do lavoru se studenou vodou a taky neporosteš,“ uvedl doslova.

Polní dny v Kroměříži

Ing. Palík upřesnil, že důvodem konání polních dnů je to, že praxe potřebuje podporu z výsledků výzkumu. Prostřednictvím polních experimentů jsou praxi představovány nezkreslené výsledky výzkumu, které si mohou účastníci v Kroměříži prohlédnout na vlastní oči. Na pokusných parcelách je pro ně ke zhlédnutí připraven zajímavý sortiment pokusů zahrnující různé výsledky šlechtění, varianty pěstební technologie, metody ochrany, tedy celé spektrum problémů, které zemědělce zajímá. „Ve výzkumu zůstáváme především u obilnin, přešli jsme však také na sledování dalších plodin, jako jsou mák, ozimá řepka, slunečnice, kukuřice, cukrovka a další,“ doplnil.
„Z informačního hlediska má pořádání polních dnů pro praxi nesmírný význam. Těší mě, že nás navštívilo přes 400 účastníků. O porosty se starají naši pracovníci a s partnerskými firmami jsou uzavřené smlouvy,“ podotkl. Návštěvníci mají přístup ke všem pokusům realizovaným celkem na 80 hektarech.

Nová služba pro zemědělce

Ředitel společnosti Agrotest fyto také informoval, že od letošního roku firma nabízí zemědělcům novou službu. Jedná se o monitoring chorob a škůdců v průběhu sezóny s realizačními doporučeními pro agronomy. S něčím podobným již v roce 2006 začala Zkušební stanice Kluky (ZS Kluky) u Písku v Čechách. „Nahrazujeme tak bývalou službu zabývající se signalizací a prognózou chorob a škůdců u hlavních polních plodin v celé České republice,“ předeslal. Domnívá se, že projekt MSD bude pro praxi velmi zajímavý a přínosný.
„Pozorování v Čechách i nadále provádějí odborníci na ochranu rostlin ze ZS Kluky a pro moravsko-slezskou oblast experti z kroměřížského pracoviště,“ oznámil. Výstupy z moravsko-slezské části sítě budou předávány do 24 hodin odběratelům prostřednictvím elektronické pošty.“

Monitoring, signalizace a doporučení

Ing. Jan Bílovský z Agrotest fyto, s. r. o., pro týdeník Zemědělec uvedl, čím je monitoring, signalizace a prognóza chorob a škůdců zemědělských plodin, jejich diagnostika a doporučení pro zemědělce přínosná. „Cílem tohoto nového projektu je především optimalizace a zefektivnění zásahů v ochraně rostlin. Při nesprávné diagnóze, nevhodné volbě termínu aplikace přípravku, jeho nesprávném použití či dávce vznikají pěstiteli ekonomické ztráty. Navíc neošetření nadlimitních výskytů chorob a škůdců vede kromě finančních škod i k rozmnožení škodlivého činitele.
Práce každého agronoma je časově značně náročná, proto je někdy téměř nemožné sledovat konkrétní výskyty chorob a škůdců. Obtížné je také určit správné termíny a způsoby sledování výskytu chorob a škůdců či dobře určit intenzitu výskytu a prahy škodlivosti nebo správně diagnostikovat rod a druh chorob a škůdců.
Díky jednotné informační síti vytvořené na území České republiky by tedy bylo možné podávat zemědělské veřejnosti objektivní informace. Zmíněné údaje budou sloužit zemědělským podnikům, ale i výrobcům a distributorům pesticidů nebo poradenským pracovníkům v ochraně rostlin,“ naznačil Ing. Bílovský.

Současný stav sledování

Sledování probíhá u hlavních polních plodin, jako jsou ozimá pšenice, jarní a ozimý ječmen, ozimá řepka, mák setý, cukrovka, slunečnice, kukuřice a luskoviny. Agronom podniku pozorovacího stanoviště si sám vybere, na kterých plodinách či odrůdách bude hodnocení prováděno, protože nejlépe zná místní poměry. Pravidelné monitorování výskytu chorob a škůdců probíhá jedenkrát týdně na jaře a na počátku léta, na podzim pak podle aktuální situace a potřeby. Zjištěné informace jsou analyzovány každé pondělí ráno s přihlédnutím k počasí, vývojovým fázím plodin a dalším faktorům. Výstupy, tedy situační zprávy z této informační sítě, jsou zasílány do 24 hodin e-mailem na zemědělské podniky zapojené do projektu s doporučením přesného termínu ošetření, případně s doporučením v daném termínu neošetřovat. Toto upřesnění termínu ošetření je důležité pro dosažení maximální účinnosti a tím pro zefektivnění finančního přínosu.
Každá situační zpráva obsahuje charakteristiku daného období, dále je u každé plodiny uveden zjištěný růstový a vývojový stav v daném období a konkrétní oblasti. Následuje doporučení vydávané rostlinolékaři ze společnosti Agrotest fyto, které navrhuje, jak se zachovat v dané situaci, případně jaké v praxi vyzkoušené a účinné látky použít. Situační zpráva mimo jiné obsahuje přehled z celé Moravy a Slezska.
Mezi ZS Kluky, Zemědělským výzkumným ústavem v Kroměříži, s. r. o., a jeho dceřinou firmou Agrotest fyto, s. r. o., došlo k dohodě o spolupráci na vytvoření celorepublikové monitorovací sítě chorob a škůdců polních plodin. Vybudování podrobného systému bude pravděpodobně trvat delší dobu. Ale již pro rok 2010 se rozběhlo sledování i v řadě moravských oblastí.

Zkušební provoz signalizace

Letos probíhá zkušební sezóna, takže zemědělci mají možnost si vyzkoušet tento nový způsob signalizace. „Bohužel letošní sezóna je tak atypická, že i když jsme chtěli zemědělcům poradit, nebylo možné se vůbec do polí se stroji dostat,“ zklamaně dodal Ing. Bílovský.
Letos zatím tato signalizační služba není placená. „Také my se ještě učíme, jde o zkušební rok. Příští rok však bude za tuto službu stanovena určitá částka, která se bude odvíjet od toho, jaké množství plodin bude chtít zemědělec pozorovat,“ předpověděl.
Pokud se přihlásíte jako zájemci o získávání a odběr informací, pomůžete rychleji tuto celorepublikovou síť, jež má sloužit všem, kteří se pohybují v oboru ochrana rostlin, vytvořit.

Příklad situační zprávy

Obecná a klimatická charakteristika sledovaného období: V období od 28. června do 11. července převažovalo jasné a teplé počasí, v první polovině takřka beze srážek, kdy se v porostech voda objevovala jen v podobě rosy. Srážky, místy s bouřkami, se objevily 6. a 7. července, kdy ve srážkoměrech v porostech byly záchyty v rozpětí od zanedbatelných množství až do 18 mm (Vlčnov, Uherskohradištsko).
Ozimá pšenice BBCH 77 až 92 (pozdní mléčná zralost až mrtvá zralost: zrno již nelze nehtem palce stisknout ani zlomit), 2/3 sledovaných porostů se nachází v růstové fázi 83 (časná těstovitá – vosková zralost).
Stav: ve sledovaných porostech dramaticky přibývá usychajících rostlin v důsledku chorob pat stébel – viz dřívější výsledky šetření ze dne 28. června a nyní ze dne 12. července. Toto výrazné zhoršení je důsledkem extrémního průběhu počasí v měsíci květnu. Tato skutečnost však velmi ztěžuje hodnocení výskytu fuzárií v klasech. Mnohé případy mohou být sporné, ať se jedná o vrcholky klasu s bílými, leč sterilními klásky, anebo s bílými klasy v důsledku odumírání celých rostlin, například na Třebíčsku byla frekvence výskytu těchto vybělených klasů odhadnuta na jeden klas ze sta (Oponešice) až jeden z deseti (Moravské Budějovice). S určitostí lze poukázat na fuzária pouze v případě již vytvořených oranžových ložisek plných konidií.

Klíčové informace:• Na polním dnu v Kroměříži byly praxi představeny nezkreslené výsledky výzkumu.
• Společnosti Agrotest fyto, s. r. o., od letošního roku nabízí zemědělcům novou službu MSD.
• Tato služba zahrnuje monitoring chorob a škůdců v průběhu sezóny s realizačními doporučeními pro agronomy. Hlavním cílem projektu je optimalizace a zefektivnění zásahů v ochraně rostlin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *