03.05.2023 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitoring rezistence mšice broskvoňové k insekticidům a možnosti ochrany

Příspěvek prof. RNDr. Ing. Františka Kocourka, CSc., a kolektivu z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně zařazený v květnovém vydání časopisu Úroda (5/2023) zahrnuje nové poznatky o rezistenci nebo citlivosti 27 lokálních populací mšice broskvoňové k osmi účinným látkám insekticidů.

Jak autoři uvádí, mšice byly odebírány z komerčních porostů ozimé řepky v letech 2018 až 2022 z celého území České republiky. Pro hodnocení rezistence byla použita metoda IRAC č. 019. Pro každou populaci a testovaný přípravek byly stanoveny hodnoty mortality po aplikaci 100% polní dávky. Byly stanoveny hodnoty LC50, LC90, indexy rezistence a indexy security po aplikaci alfa-cypermethrinu, pirimicarbu a acetamipridu. Odborníci prokázali vysokou úroveň rezistence lokálních populací k alfa-cypermethrinu, středně vysokou úroveň rezistence k pirimicarbu a dosud nízkou úroveň rezistence k acetamipridu.

V závěru autoři článku uvádějí, že pro ochranu proti mšici broskvoňové v ČR se na všech plodinách, kde tento druh škodí, nedoporučuje používat přípravky na bázi pyretroidů a pirimicarbu. Pro dodržování antirezistentních strategií v ochraně proti mšici broskvoňové ve všech plodinách je třeba rozšířit sortiment registrovaných účinných látek s odlišným mechanismem účinku. Pro zpomalení selekce rezistence mšice broskvoňové je třeba sjednotit spektrum používaných přípravků na všech plodinách, na kterých se ochrana proti tomuto škůdci provádí. Po ukončení registrace sulfoxafloru (Gondola) pro rok 2023 zůstávají z nových účinných látek proti mšicím přípravky na bázi flonicamidu (Teppeki) a spirotetramatu (Movento 100 SC). Z účinných látek dříve používaných lze dosud aplikovat přípravky na bázi acetamipridu, ale za podmínky sledování změn v rezistenci populací, tj. monitoringu rezistence k acetamipridu. V současnosti je spirotetramat povolen do brambor, flonicamid do cukrovky a do řepky.

V ochraně sadbových brambor v ČR se do roku 2022 používaly zejména přípravky na bázi sulfoxafloru (Gondola) a spiroteramatu (Movento 100 SC), částečně také přípravky na bázi acetamipridu. Ze současného sortimentu povolených přípravků proti mšicím do brambor bude obtížné zajistit dostatečně účinnou ochranu a dodržovat antirezistentní strategie. Ze současného sortimentu přípravků je účelné pro ochranu cukrovky rozšířit registraci pro spirotetramat (Movento 100 SC) a pro ochranu sadbových brambor rozšířit registraci pro flonicamid.

Více informací přináší časopis Úroda (5/2023).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down