Množení jetelovin je na vzestupu

Jetelotravní semenářství se potýká s řadou problémů, jedním z nejpalčivějších je zákaz aplikace přípravků na bázi účinné látky diquat. Na semenných porostech jetelovin a trav se negativně podepsalo loňské sucho, které zasáhlo i úrodné oblasti. Semenářství jetelovin je svojí výměrou a produkcí semen na historicky nejvyšší úrovni. Zájem ze zahraničí roste zejména o množení jetele nachového. Semenářství trav stagnuje i přesto, že v České republice jsou pro pěstování trav na semeno ideální podmínky.

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen ve spolupráci s OSEVOU vývoj a výzkum s. r. o. a Zemědělským výzkumem Troubsko, spol. s r. o., pořádalo seminář nazvaný – Semenářství trav – současnost a perspektivy. Úvodního slova se ujal doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., který je výkonným ředitelem Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen (SPTJS). Doc. Cagaš hovořil o datech z roku 2017, protože výsledky z roku 2018 budou k dispozici až v druhé polovině letošního roku.

Travní semenářství oproti předchozímu roku 2016 mírně narostlo, téměř o 10 %. Zvýšila se produkce certifikovaného osiva na 7030 t. Stouply plochy i produkce jílku, protože jejich výnosy jsou v České republice na solidní úrovni. „O naše osivo je zájem. Máme pro pěstování jílku a kostřavy dobré podmínky. Klesají plochy kostřavy luční a mezirodových kříženců. Chybí také množitelé lipnice bahenní,“ konstatoval doc. Cagaš. Meziročně klesl sortiment pěstovaných druhů trav na semeno ze 24 na 19. I přesto jde o světovou raritu, například ve Velké Británii a v Německu se množí maximálně pět travních druhů. V roce 2017 se pěstovalo 224 odrůd. Naši pěstitelé využívají Evropský katalog, řada odrůd registrovaných ve Státní odrůdové knize není využívána. Základem pro pěstování trav na semeno je devět travních druhů, které zabírají 92 % ploch. Průměrné výnosy silně kolísají, v roce 2017 byly spíše nižší. Vzestupná tendence je patrná u trojštětu žlutavého. U jílku mnohokvětého se s výnosem 1094 kg/ha blížíme evropskému průměru, u kostřavy luční s výnosem 425 kg/ha taktéž. Výkonný ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen zmínil také, že náš podíl na produkci jílku mnohokvětého je v Evropě poměrně vysoký, obdobně je tomu i u kostřavy luční. Výměra jetelovin činila v roce 2017 16 408 ha, meziročně se zvýšila o 35 %. Produkce certifikovaného osiva jetelovin činila ve stejném roce 5400 t, meziroční nárůst byl 5 %. Dominantními druhy jsou jetel nachový, jetel luční a vojtěška setá. Jetel plazivý z portfolia pěstovaných druhů u nás vymizel. „Semenářství trav i přes pomalé zvyšování ploch a produkce semen stále stagnuje. Naopak semenářství jetelovin je co do výměry a produkce semen na historicky nejvyšší úrovni,“ konstatoval dále doc. Cagaš.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down