Mírná zima a její rizika

Tradiční odborná akce Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky proběhla v úterý ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni. Jak zaznělo z úst odborníků, vhodné povětrnostní podmínky v kombinaci se zákazem moření řepky neonikotinoidy se mimo jiné podepsaly na vyšším výskytu dřepčíka olejkového (nemá diapauzu). Škody jím způsobené mohou (mohly) vést lokálně až k zaorání porostů. Podzim byl příznivý také pro přenašeče virových zakrslostí, zejména na časně setých ozimech.

Podle prof. RNDr. Františka Kocourka, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) naproti tomu nebyla teplá zima obecně příznivá pro škůdce, kteří přezimují jako larvy nebo dospělci (brouci). „V teplé zimě se spotřebuje tukové těleso a oslabený hmyz většinou podléhá chorobám,“ vysvětlil. Tato situace platí například pro blýskáčka a krytonosce šešulového. Stonkových krytonosců se to ale již netýká.

 

Chorobám obilnin se věnovala Mgr. Jana Palicová, Ph.D., z VÚRV. Prakticky ve všech vzorcích, které obdržela, detekovala padlí travní. Společně s ním v některých vzorcích objevila první kupky rzi plevové. Detekovala také braničnatku pšeničnou, která podle přítomných pěstitelů není v současné době na porostech ojedinělým jevem. Časný nástup houbových chorob je podle Mgr. Palicové způsoben dlouhým teplým podzimem a mírnou zimou. Není třeba se však znepokojovat, první časné výskyty nemusí znamenat epidemický výskyt v dalších fázích vývoje. Upozornila však, že v letošní sezóně může nastat problém se stéblolamem.

Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., z VÚRV ve své přednášce vysvětlila, že pravděpodobnost výskytu rzi plevové je také v letošním roce vysoká. Bránit se lze odolnými odrůdami a chemickou ochranou – nejúčinnější jsou azoly v kombinaci se strobiluriny.

 

Jedním z velmi důležitých úkonů letošní vegetace bude správná výživa porostů. Na základě rozborů půd na podzim zjistil Ing. Pavel Růžek, CSc., z VÚRV nejnižší zásoby přístupného minerálního dusíku v půdě.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down