26.12.2023 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Měření respirace půdy v terénu

V rámci snahy o popis vlivu různé přípravy půdy na emise CO2 byl ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., (VÚMOP) navržen a zkonstruován terénní přístroj koncepčně vycházející z běžně komerčně dostupných zařízení. Informuje o tom aktuální díl seriálu „Uhlík v zemědělské krajině“ zveřejněný v časopise Úroda (1/2024).

Popis přístroje

Přístroj je tvořen zarážecím rámem, měřící komorou s ventilátorem a čidly na měření CO2, teploty a vlhkosti a dále dataloggerem a potřebným napájením chodu čidel i přístroje. Měření je započato ještě před instalací komory na půdu, kdy je třeba čidlem zaznamenat koncentraci CO2 v ovzduší. Po ustálení pozaďové hodnoty je měřící komora v místě měření nasazena na předem do půdy zaražený rám a oba díly jsou poté vzájemně hermeticky spojeny. Datalogger následně zaznamenává nárůst koncentrace oxidu, ale také teploty a vlhkosti uvnitř komory, které jsou nutné pro výslednou korekci hodnot. Na rozdíl od komerčních přístrojů je měřící komora poměrně veliká (30 x 30 x 30 cm), což umožňuje získat data z větší plochy, a tedy i pokrýt možnou heterogenitu půdy. Lépe je tak i popsána konkrétní technologie přípravy půdy, neboť každá má jinou odezvu v narušení hloubky i povrchu půdy (orba, strip-till aj.).

Během měření jsou sbírána i další data, aby bylo možné blíže popsat možné vztahy mezi emisemi CO2 a stavem půdního prostředí.

Proměřování na modelových lokalitách

Popsaným přístrojem jsou v současnosti proměřovány různé typy přípravy půdy na vybraných modelových lokalitách – orba, kypření, strip-till a bezorebná technologie. Snahou započatého výzkumu je popsat, respektive odhadnout průměrné emise uhlíku v průběhu roku a docílit srovnání alternativní přípravy půdy s běžně aplikovaným konvenčním zpracováním.

Další informace se dočtete v seriálu odborníků z VÚMOP (Ing. Tomáš Khel, Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Ing. Dana Průková, Ph.D.) v lednovém vydání časopisu Úroda (1/2024).*

Úvodní fotografie: Kompletně instalovaný přístroj na měření respirace půdy in situ Foto archiv VÚMOP

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down