14.02.2024 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mapování rašelinných půd

Rašelinné půdy nejsou typickými zemědělskými půdami a člověk si je spíše vybaví jako součást chráněných oblastí, či národních parků. Přesto se tyto půdy vyskytují i v zemědělské krajině a jejich obhospodařování s sebou nese určitá specifika. Velmi zajímavým zdrojem informací o plošném rozšíření rašelinných půd v minulosti je tzv. Rašelinářský archiv, kterým se zabývá aktuální díl seriálu (Úroda 2/2024) Ing. Tomáše Khela a Ing. Jana Vopravila, Ph.D., z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (VÚMOP).

Rašelinářský archiv

Jak autoři článku uvádí, Rašelinářský archiv vznikl při Komplexním průzkumu zemědělských půd ČSSR v 60., resp. 70. letech minulého století na podkladě vyhlášky č. 159 MZLVH (16. 8. 1957) a Vládního usnesení č. 606 z 19. 6. 1961, o topografickém průzkumu rašelin v ČSSR. Je analogovou databází rašelinných lokalit na území dnešní České republiky a Slovenska. Skládá se ze Zpráv průzkumu rašelinných ložisek, jejichž součástí jsou mapové přílohy se zakreslením polohy rašelinišť a také tabulková část, která nese atributy jednotlivých rašelinných ložisek. Celkem bylo v rámci větších ploch vymezeno zhruba 30 tisíc ha rašelinných půd, bodových ploch bylo v rámci archivu zaznamenáno celkem přibližně 700. Cílem mapování byl v době jeho provádění především popis možného národohospodářského využití ložisek rašeliny.

Využití archivu v současnosti

Ochrana půd bohatých na uhlík, kam patří i rašeliny a rašeliništní půdy, je v současné době i tématem v rámci Evropské unie ve spojitosti s podporou sekvestrace uhlíku v zemědělských půdách. Tyto půdy budou vymezeny také v rámci standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), kdy je snaha o ochranu, či revitalizaci těchto ploch a nastavení specifického managementu bránícímu jejich degradaci. Rašelinářský archiv tak může přispět k jejich vymezení, i když to není jediný datový zdroj, který může pomoci tyto půdy v rámci České republiky identifikovat, informují odborníci z VÚMOP.

Více informací přináší únorové vydání časopisu Úroda (2/2024).*

Úvodní fotografie: Glej zrašelinělý Foto Tomáš Khel

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down