30.08.2023 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mapa zásobenosti půd uhlíkem

Téma koloběhu uhlíku v zemědělských půdách nabývá v kontextu klimatických změn stále na větším významu. Půda je totiž schopná zadržet ohromné množství uhlíku, čímž může přispívat ke zpomalení klimatických změn stále častěji patrných také v našich podmínkách. V rámci seriálu zaměřeného na půdu prezentovaného v časopise Úroda se autoři z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., nově zaměřují na téma uhlíkového hospodářství, včetně dopadů hospodaření na jeho přeměny. Zemědělec totiž svým konáním v krajině významně směr přeměn uhlíku v půdě ovlivňuje.

První díl se věnuje mapovému odhadu zásobenosti půd uhlíkem, který podává základní informaci o typickém množství uhlíku zadrženém zemědělskými půdami v České republice. Mapa zásobenosti půdy uhlíkem (t/ha) v její třiceticentimetrové svrchní vrstvě byla vytvořena na podkladě shromáždění stovek detailních analýz půdních sond obsahující reálně stanovené chemické i fyzikální parametry.

Více informací se dočtete v časopise Úroda (9/2023) v článku Ing. Tomáše Khela a Ing. Jana Vopravila, Ph.D., z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i.*

Úvodní mapa: Mapa zásobenosti půd ve třiceticentimetrové vrstvě uhlíkem (t/ha) Zdroj VÚMOP

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down