25.08.2021 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mapa náchylnosti půd k utužení

Na podnět Ministerstva zemědělství došlo v roce 2020 k revizi přístupu k mapovému vymezení náchylnosti půd k utužení. Podle výsledků retrospektivních monitoringů založených na porovnání párových dat (stavu půdy v minulosti a v současnosti), je zhoršení fyzikálního stavu půdy (utužení) v České republice velice rozšířeno, a to především v podorničí. Zde byly identifikovány negativní změny jako snížení pórovitosti, či zvýšení objemové hmotnosti půdy, a to shodně v rámci všech do monitoringu zahrnutých půdních typů, včetně půd písčitých, které jsou vůči utužení nejvíce odolné.

Projevy nevyhovujícího stavu půd jsou v zemědělské krajině stále častěji viditelné – zamokřené souvratě, neschopnost půdy infiltrovat atmosférickou srážku větší intenzity, akcelerace vodní a větrné eroze. Špatné hospodaření s vodou se negativně projevuje i v době nedostatku srážek, kdy utužení podporuje vysýchavost půdy a omezuje retenční vodní kapacitu.

O mapovém výstupu vymezujícím náchylnost půd k utužení v České republice informuj více seriál zveřejněný v časopise Úroda (9/2021) v článku Ing. Tomáše Khela a kolektivu z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down