07.03.2023 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mají své vyzkoušené postupy

Jižní Plzeňsko, kam jsme se vydali do zemědělského podniku AG-PRODUKT, a. s., je kraj zajímavý z hlediska historie a přírodních scenérií. Celkový dojem spoluvytváří i práce zemědělců. Podnik zde hospodaří téměř na 1900 hektarech zemědělské půdy s pestrým zastoupením plodin a zabývají se také chovem skotu. V posledních letech je stále obtížnější úspěšně hospodařit v područí legislativních změn, kdy přibývají omezení a ubývají možnosti řešení například ochrany rostlin. Na významu v tomto případě nabývají rostlinné biostimulanty.

Podnik působí v obilnářské oblasti v nadmořské výšce od 370 do 480 metrů na půdách širokého rozpětí od nejlehčích na píscích po vyloženě těžké v okolí Šťáhlav. Z celkové výměry zaujímá aktuálně 1570 ha orná půda, přes 320 ha patří travním porostům, ostatní ploše pak zhruba tři hektary. Obvyklé srážky se v této oblasti pohybují kolem 500 až 600 mm za rok, přesné hodnoty zaznamenává automatická meteostanice, která dokáže měřit díky vyhřívání i srážky sněhové. Živočišnou výrobu reprezentuje chov českého strakatého skotu se základním stádem 400 krav.

Od obilnin po pícniny

Jak uvedl Ing. Alexandr Otta, agronom společnosti AG-Produkt, největší výměru v osevním postupu dostává ozimá pšenice, v letošním roce jí patří 405 ha. Obvyklý výnos se u této důležité plodiny pohybuje na úrovni 5 až 7 t/ha. Další obilninou je ozimý ječmen s výměrou 250 ha, u kterého dosahují výnosů 4,5 až 6,5 t/ha. Z obilnin agronom vyzdvihl také jarní ječmen, letos na 134 ha (v minulých letech až 160 ha), s výnosy od 4,5 do 5,5 t/ha, který je cílen pro sladovnické účely. Nechybí ani oves, a to na významné výměře do 170 ha (pro rok 2023 plánují 163 ha). V případě ovsa zařazují dvě odlišné odrůdy – klasickou se žlutým zrnem převážně jako komoditu na prodej, s černou pluchou pak na krmení. Zajímavostí podle Ing. Otty je, že „černý oves“ lze zařadit na plochy ohrožené zvěří, pro kterou je méně atraktivní. Výnosově se u této plodiny pohybují mezi 3,5 až 4,5 t/ha.

Významné zastoupení má také ozimá řepka, letošní výměra činí 241 ha, průměrný výnos podle půdních podmínek a průběhu počasí kolem 3 t/ha (na pískách výrazně horší). Pro vlastní potřebu pěstují také hrách, jetel a vojtěšku pro účely senážování. Vojtěška (46 ha) se z principu (ne)náročnosti na srážky osvědčila na čisté písky. „Je odolná suchu, a navíc pomůže struktuře půdy,“ vysvětlil Ing. Otta. Silážní kukuřici pak patří 185 ha. Od zrnové vzhledem k vysokým cenám energií na dosoušení prozatím ustoupili.

Ke skladování komodit využívají vlastní skladovací kapacity, pouze řepku prodávají přímo po sklizni. Výhodou je i vlastní sušička.

Rozšíření erozně ohrožených ploch

Obhospodařování polí probíhá i s ohledem na svažitost pozemků. V současné době mají dva silně erozně ohrožené pozemky, kde podle agronoma využívají přerušovací pásy, obsevy polí, organické hnojení… Od roku 2024 je plánováno další rozšíření erozně ohrožených ploch, které by se mohlo týkat až dvanácti pozemků, což by představovalo 15 až 20 % výměry podniku. Jednou z dalších půdoochranných technologií, kterou by rádi v podniku zavedli, je strip-till, tedy způsob pěstování plodin kombinující setí do pásů zpracované půdy a ponechání neoseté části půdy bez zpracování.

Složitější pro organizaci práce na silně erozně ohrožených plochách bude i snížení maximální souvislé plochy jedné plodiny ze 30 na 10 ha, upozornil Ing. Otta.

Specifika posledních let

Vývoj počasí i například legislativní změny a omezení se promítají do určitých specifik pěstování plodin. U ozimého i jarního ječmene zaznamenává agronom větší nárůst ramulariové skvrnitosti. Naopak u pšenice hovořil o standardních chorobách, které se odvíjejí podle ročníku a odrůdové odolnosti. Omezené moření osiva řepky (absence neonikotinoidního moření) znamená vyšší výskyt škůdců na podzim, zejména dřepčíků. „Větší problém s těmito škůdci je v letech, kdy je teplý a suchý podzim. Loňský podzim nebyl z tohoto pohledu tak náročný,“ říká agronom. Proti dřepčíkům zasahovali jednou až dvakrát, podle pozemku, kdy vyšší výskyt škůdce zaznamenávají poblíž loňských řepkových polí, a to i v případě zaorání strniště (likvidace zelených mostů nefunguje zcela dokonale). Ohniskově se vyskytují i slimáci, většinou na krajích polí, ale pokud přijde vlhký rok jako předloni, dostávají se i dále do porostů. Dalším úporným škůdcem jsou hraboši, vedle povolených aplikací rodenticidu Stutoxu II se v minulých letech dařilo v podniku regulovat stavy tohoto drobného hlodavce instalací bidýlek pro dravce. „Pokud je jich dostatečný počet, jsou účinné,“ dodává Ing. Otta. Obecně ale vidí možnost regulace škodlivých organismů jako stále problematičtější – účinných látek mnoho nepřibývá, zatímco počet omezení roste (necíloví členovci, ochranná pásma vod, svažitost …). Navíc do ochrany vstupuje fenomén rezistence a v mnohých případech již není možné dodržovat při omezeném počtu účinných látek antirezistentní strategie.

Vedle ochrany rostlin je velmi důležitá i jejich výživa. I v tomto ohledu nastávají změny, kdy ty legislativní doprovází i světová situace a s tím související loňský výrazný nárůst cen. „Minulý rok jsme snížili dávky hnojiv zhruba o 20 % a snažili jsme se používat vlastní organická hnojiva,“ uvedl Ing. Otta. V současné době se již vrací ke standardní dávce dusíkatých a fosforečných hnojiv.

Pro zlepšení stavu porostů

Cílem snad každého agronoma jsou pěkné vyrovnané porosty, které naplňují jejich výnosový potenciál. Faktorů, jež mohou tento záměr zmařit, je celá řada, ovšem existují i způsoby, jak plodiny podpořit. Jedním z nich je aplikace biostimulantů. Například do ozimého ječmene se v podniku AG-Produkt osvědčil Aucyt Start (cytokininy, fosfor, mikroprvky) společnosti Chemap Agro, s. r. o. Ing. Otta jej v jarních měsících využívá téměř na polovinu výměry této plodiny. Zejména na písčité lokalitě, kde podpoří zakořenění rostlin, odnožování a také konečný výnos, který na této lokalitě dosáhl 3,8 až 4,8 t/ha. „Vzhledem k tomu, že jde o čistě písčitou půdu, výnosy se zde při nedostatku srážek a bez podpory biostimulantů mohou dostat i pod tři tuny na hektar,“ dodal agronom. Aucyt Start využívají i na dalších lokalitách, pokud není porost v dobré kondici. V loňském roce tak pomohl se zvýšením počtu odnoží a vizuálním vylepšením porostů i na pozemku s vyšším produkčním potenciálem. Ozimý ječmen zde dosáhl výnosu 6 t/ha, na které rozhodně podle agronoma na jaře vůbec nevypadal.

Aucyt Start se tak stal stabilní složkou systému ošetření obilnin v podniku (předloni i v pšenici) stejně jako v řepce stimulátor růstu Rexan, též ze sortimentu firmy Chemap Agro. Ten již dvě desetiletí aplikují společně s insekticidním zásahem proti blýskáčkům ještě v kombinaci s borem na celou plochu této olejniny ve stadiu poupat. Podle Ing. Otty zvyšuje Rexan HTS řepky, a tím i konečný výnos. „Máme vyzkoušené postupy, které fungují,“ dodal agronom s tím, že se společností Chemap Agro spolupracují dlouhodobě a ověřili si, že jejich přípravky pomáhají zlepšit porosty i výnosy. V loňském roce také poprvé úspěšně vyzkoušeli na 50 ha potravinářské pšenice mikroprvkové hnojivo Lister Komplex Obiloviny SL cílené na kvalitu a zvýšení výnosu.

Moderní obor

Zemědělství je velmi rychle se vyvíjející a moderní obor. Pojem precizní zemědělství se stává čím dál tím uchopitelnějším a zřetelnějším. V podniku AG-Produkt aktuálně do praxe zavádějí variabilní hnojení rostlin, které z dlouhodobého pohledu dokáže snížit spotřebu hnojiv a zároveň dosáhnout uniformity pozemků, což je i v souladu s unijní legislativou. „Těší mě, když můžeme pomocí moderních technologií a účinných prostředků dosahovat dobrých výnosů a když podnik správně funguje,“ uvedl na závěr Ing. Otta.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down