Lukrativní obilniny z Ostrožské Lhoty

Jarní ječmen byl a je tradiční a velmi důležitou plodinou pro české zemědělství. Loni byl i jednou z nejlukrativnějších plodin. Lze předpokládat, že stejně tomu bude i v roce 2015. Tyto informace, ale i to, jak si stály loňské novinky v sortimentu pšenice v praxi, zazněly na Úvodním semináři k polním dnům Limagrain v Ostrožské Lhotě.

Ze sortimentu jarního ječmene byl na šlechtitelské stanici Plant Select v Hrubčicích vyšlechtěn jarní ječmen Laudis 550. Má velmi dobrý zdravotní stav, odolnost vůči padlí travnímu (genu Mlo), rynchosporiové skvrnitosti (6,9) a rzi ječné (7,1). Loni dosáhl v ZD Klenovice na Hané na výměře 32 ha historicky nejvyššího výnosu 9,05 t/ha. Na Prostějovsku dosáhl průměrného výnosu 7,08 t/ha.  V sortimentu Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., je i polopozdní odrůda Malz, která dobře odnožuje a je jednou z nejuniverzálnějších odrůd vhodnou jak pro České pivo, tak pro exportní účely. Malz je dlouhodobě nejžádanější odrůdou, v České republice loni podle zástupců Limagrain zaujímal 16 % množitelských ploch u nás. Další ze sortimentu Overture patří mezi novinky v sortimentu jarního ječmene společnosti Limagrain. Má dobrou odolnost vůči poléhání a vysokou odnoživost. Velmi dobrá je i její odolnost vůči rynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné.

„Avenue je nejranější odrůdou sortimentu ozimé pšenice v České republice i na Slovensku. Raností je srovnatelná s ozimým ječmenem, metá i dozrává ve stejném termínu. Dozrává osm dnů před průměrem ostatních odrůd velmi raného sortimentu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,“ prozradil Petr Procházka z Limagrainu. Z dalších odrůd jmenoval „éčkovou“ Evinu, áčkovou odrůdu Dagmar, která poskytuje vysoký a stabilní výnos zrna ve všech výrobních oblastech, krmnou odrůdu ozimé pšenice Nordika, odrůdu Magister vysoce odolnou vůči fuzáriím v klase, polopozdní odrůdu Tilman a odrůdu Frisky s velmi vysokou objemovou hmotností, se středně vysokou hodnotou Zelenyho testu, středním obsahem dusíkatých látek a stabilním pádovým číslem.*

Více informací naleznete v příštím čísle týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *