Letošek je rokem půdy

Generální shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2015 Mezinárodním rokem půdy a 5. prosinec Mezinárodním dnem půdy. Významnou akcí, která reflektuje a podporuje toto téma, je mezinárodní výstava EXPO 2015 v Miláně, jejímž tématem je „Uživit planetu – energie pro život“.

Cílem Mezinárodního roku půdy a Mezinárodního dne půdy je zvýšit povědomí veřejnosti a odpovědných orgánů o důležitosti ochrany půdy, jejího udržitelného obhospodařování, jako základu potravinového systému, její důležitosti pro produkci paliv a ochranu základních funkcí ekosystému, na kterém závisí biodiverzita. To vše s ohledem na probíhající globální degradaci půd, která ohrožuje jejich udržitelné obhospodařování.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *