03.07.2023 | 02:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalita semene řepky olejky – stav, souvislosti a perspektivy

Velký rozvoj pěstování řepky olejky jako velmi významné olejniny v našem i světovém zemědělství byl umožněn postupnými změnami kvality. Srovnatelný vliv změn kvality na pěstování jiné plodiny není znám. Prvním krokem, který vedl k nárůstu pěstitelských ploch, byla změna kvality oleje.

Vyšlechtění bezerukových (jednonulových) odrůd vedlo k zásadní změně pohledu na řepkový olej, který se stal, po nahrazení dříve dominantní zdravotně závadné mastné kyseliny erukové kyselinou olejovou, velmi kvalitním olejem vhodným pro lidskou výživu. V současnosti norma požaduje obsah kyseliny erukové ve sklizeném semeni do 2 %. Ve skutečnosti jsou zjišťované hodnoty v v registračním řízení menší než 0,05 %, což je mez stanovitelnosti použité analytické metody, uvádí v rodě č. 7/2023 Ing. Petr Zehnálek (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hradec nad Svitavou).

Dodává, že dalším velmi významným krokem bylo vyšlechtění odrůd s nízkým obsahem glukosinolátů (dvounulových). Glukosinoláty jako antinutričně působící hořké látky limitovaly využití řepkových pokrutin a extrahovaných šrotů jako krmiva. Z původního obsahu více než 100 mikromolů/g semene došlo k velmi výraznému snížení. Norma požaduje obsah do 25 mikromolů/g při 8% vlhkosti. Hraniční obsah pro registraci odrůd je 18 mikromolů/g. Tím je zajištěno s vysokou pravděpodobností splnění požadavků normy i vzhledem k tomu, že obsah glukosinolátů může vlivem stresových podmínek během dozrávání poměrně výrazně kolísat. Odrůdy zařazené v pokusech pro doporučování mají obsah od 11 do 17 mikromolů. 17 mikromolů je hranice pro zařazení odrůdy mezi doporučené odrůdy.

Nejvýznamnějším parametrem vyjadřujícím kvalitu semene z hlediska výtěžnosti oleje je obsah oleje v semeni, nejčastěji uváděný při 8% vlhkosti semene, někdy i v sušině semene. Dalším významným znakem je obsah dusíkatých látek v semeni. Výsledky rozborů dusíkatých látek získaných při zkoušení odrůd v rámci registračního řízení jsou uváděny jako obsah v % sušiny semene. Obsah dusíkatých látek je hlavním parametrem vyjadřujícím kvalitu druhého hlavního produktu získávaného z řepkového semene pokrutin nebo extrahovaných šrotů.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down