Kukuřice u Rostěnic pěkně sypala

Celkem patnáct hybridů kukuřice představila firma MONSANTO ČR, s. r. o., na veřejné sklizni u Rostěnic. Bylo mezi nimi i několik novinek katalogu 2009 a samozřejmě i Bt-hybridy odolné vůči zavíječi kukuřičnému. Na místě se mohli návštěvníci přesvědčit o tom, jak si který hybrid v podmínkách sušší oblasti vedl, jaká byla vlhkost zrna a jaký celkový výnos.

Pokus byl zasetý na pozemcích akciové společnosti Rostěnice letos 21. dubna a podle jejího agronoma Ing. Pavla Šlimara kukuřice „dostala“ 200 kg dusíku na hektar. Předplodinou byl mák a výsevní množství zhruba 78 tisíc semen na hektar.

Ty nejlepší
Mnoho z představených hybridů mělo zrno typu koňský zub takové uložení v palici, které by mělo umožnit jeho rychlejší vyschnutí. Nejlépe ze všech hybridů si v tomto případě vedla novinka DKC 3984 (FAO 280). Vykázal vlhkost zrna 26,4 %. Po přepočtu na 14% vlhkost dosáhl výnosu zrna (dále jen přepočtený výnos) 13,18 t/ha. Ing. Roman Brtnický z firmy Monsanto doplnil, že k hybridu zatím sbírají praktické informace z pokusů a provozních ploch.
Nejvyšší výnos poskytl také nový DKC 5542, a to 19,7 t/ha, ovšem při vlhkosti 33,6 %. Přepočítaný výnos byl 15,21 t/ha. Hybrid podle zástupce Monsanta Emanuela Šilera není v českých podmínkách určen na zrno, ale především pro bioplynové stanice. Pro siláž má FAO ve výši 230 a pro zrno dokonce 500. Lze ale počítat s výnosem zelené hmoty v průměru 75 t/ha, jak ukázaly pokusy v Čejči.
Nejlepšího přepočítaného výnosu zrna z hybridů použitelných do této oblasti pak dosáhla další novinka DKC 4490 (FAO 340), a to 14,84 t/ha (při 31% vlhkosti). Podle E. Šilera je určen spíše do podmínek jižní Moravy, kromě jiného také proto, že snáší přísušek. Upozornil také na vysoký obsah škrobu.
Pro porovnání by mohl sloužit pěstitelům dobře známý DKC 3511 (FAO 300). Poskytl přepočítaný výnos 14,44 t/ha, vlhkost zrna byla 27,8 %.
Kromě již uvedených měly přepočítaný výnos přes 14 t/ha hybridy DK 315, DK 440, DKC 4442 YG a zatím neregistovaný NC4702KDDZ (YieldGard verze hybridu DKC 4490). Poslední zmíněný se zatím poloprovozně ověřuje.

Přehlídka novinek
Novinek bylo na poli samozřejmě více. Spíše pro porovnání byl k dispozici hybrid DKC 3399 (FAO 290). Jak uvedl E. Šiler, je vhodný především na siláž, kde dosahuje vysoký výnos silážní hmoty díky výšce a celkovému olistění. Nevedl si špatně, dosáhl dokonce druhé nejnižší vlhkosti 26,6 % a přepočítaného výnosu 13,57 t/ha.
Nový je v sortimentu také DKC 3472 (FAO 250), který podle firemních materiálů vykazuje výbornou adaptaci na zhoršené půdní podmínky a přísušek. Jeho přepočítaný výnos činil 12,76 t/ha a vlhkost 27,3 %.
Jedním z nejpozdějších zrnových hybridů je DKC 4964 (FAO 370), poskytl přepočítaný výnos 13,80 t/ha při vlhkosti 31,4 %. Podle E. Šilera je určen do nejsušších a nejteplejších podmínek jihu Moravy. Je u něj zdůrazněna odolnost vůči stressu a stabilita.

Pro bioetanol
Již zmíněný DKC 3511 byl také na akci doporučen k produkci bioetanolu, a to kvůli vysokému obsahu škrobu. Vyjádření E. Šilera potvrdil Dr. Ing. Luděk Hřivna z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Uvedl, že hybrid měl na rostěnické lokalitě loni jednu z nejvyšších výtěžností, a to kolem 43,5 l ze 100 kg suchého zrna. Osvědčil se také ve tříletých pokusech. Dr. Hřivna dodal, že nejvyšší výnos dal na této lokalitě loni DKC 4442 YG (FAO 350).
E. Šiller dále připomněl, že společnost Monsanto má ve zkouškách v České republice hybridy s různými modifikacemi. Ty zahrnují odolnost proti zavíječi, bázlivci, toleranci k herbicudu Roundup a jejich kombinace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *