Kukuřice může nahradit cukrovku

Rovina, úrodná půda, příznivé klimatické podmínky – tak lze charakterizovat oblast, ve které hospodaří na 4500 ha orné půdy ZAS Bečváry, a. s. Na Kolínsku bývala hlavní tržní plodinou cukrovka. Nyní jsou mnozí zemědělci nuceni v důsledku kvót od jejího pěstování ustupovat a pochopitelně hledají, čím by ji nahradili. Uvažuje se o kukuřici, pokud by ovšem byla produkce realizována jiným způsobem než pro krmení hospodářských zvířat.

 
Své hybridy kukuřice a další aktivity představila ve druhé polovině října právě na pozemku ZAS Bečváry firma KWS Osiva, s. r. o. Partnery jí při tom byly kromě zmíněného zemědělského podniku ještě Zea Sedmihorky, spol. s r. o., distributor osiv kukuřice KWS pro oblast Čech, a ZZN Polabí, a. s. Pozvání přijali také někteří odborní pracovníci z výzkumu a zemědělského školství a Ing. Miroslav Jirovský, předseda Zemědělského svazu České republiky.

Nejenom krmivo pro skot a prasata
„Kukuřici považuji za nesmírně perspektivní plodinu. V naší republice se pěstuje zhruba na tři sta tisících hektarech, ale podle mne by mohla zaujímat mnohem větší plochu,“ řekl úvodem Ing. Karel Prokeš, prokurista firmy KWS Osiva, s. r. o. I když kvalitní kukuřičná siláž znamená především vysokou produkci mléka, v současné době už nelze na kukuřici pohlížet pouze jako na zdroj objemného, popřípadě jadrného krmiva. „Budeme-li počítat s využitím kukuřičné siláže pro výrobu bioplynu a zrno začneme zhodnocovat kromě výkrmu prasat a drůbeže také v bioetanolu a mlýnských produktech, je reálné pěstovat v České republice kukuřici na čtyřech až pěti stech tisících hektarech,“ dodal.
Také Ing. Miroslav Jirovský je přesvědčen, že kukuřice v současné době přesáhla potravinářské využití prostřednictvím produktů živočišné výroby – mléka a masa – a bude vhodné uplatňovat ji rovněž v nepotravinářské oblasti. V této souvislosti upozornil na nutnost komplexního pohledu na zemědělskou výrobu. „Za leden až srpen letošního roku ceny všech zemědělských komodit dosáhly v průměru jen 98 % skutečnosti roku 2001. Přestože výrazně vzrostly ceny obilovin a řepky, nedokázaly nahradit propad, který je u prasat, jatečného skotu, drůbeže a vajec,“ zdůraznil Ing. Jirovský.

Od hor po nížiny
Sortiment hybridů kukuřice vyšlechtěných německou firmou KWS MAIS GmbH je velmi široký. Pro oblast naší republiky jsou vybírány materiály, které se sem hodí a před jejich uvedením na provozní pěstitelské plochy jsou v našich podmínkách zkoušeny v registračním řízení ÚKZÚZ.
„Nabízíme hybridy kukuřice, které lze úspěšně pěstovat od podhůří Krkonoš až po nejteplejší oblasti jižní Moravy,“ uvedla Ing. Ludmila Kačicová, zástupkyně KWS Osiva, s. r. o., pro severní a částečně střední Čechy. Zároveň zdůraznila, že je třeba pečlivě vybírat podle ranosti a předpokládaného směru využití. Spolu s Ing. Miroslavem Vavřinou, zástupcem pro východní Čechy, potom provedla účastníky polního dne ve svižném tempu mezi všemi prezentovanými hybridy. Bylo jich hodně, a tak se zastavme pouze u novinek pro rok 2008.
Hybrid Anvil (FAO Z 190/S 200) je určen především na zrno (velice dobře uvolňuje vodu ze zrna) nebo LKS, ale možné je také využití na siláž. Zrno má dostatečný obsah škrobu, a tak najde uplatnění i pro produkci bioetanolu. Ve zkouškách ÚKZÚZ obstál velmi dobře. „Anvil je pro svou ranost eventualita pro pozdní výsevy, například po zaorané vojtěšce,“ upozornila Ing. Kačicová.
Zidane (FAO Z 240/S 240) dosahuje vysokého vzrůstu, ale přesto je vhodný pro pěstování na suché zrno a samozřejmě i na siláž. Má velmi pěkné, až do konce ozrněné palice. Jde o hybrid z nového šlechtění, takže má i vynikající zdravotní stav.
KWS 5133 ECO (FAO Z 250/S 250) je raný hybrid určený na siláž zvláště pro bioplynové stanice. Jak uvedl Ing. Vavřina, šlechtitelé jej vytvořili se záměrem, aby dobře zhodnocoval organické hnojení. Dosahuje vysokých výnosů suché hmoty, ale může mile překvapit i velmi dobrým výnosem zrna.

Veřejná sklizeň potvrdila očekávání
Součástí podzimních dnů kukuřice KWS bývá veřejná sklizeň na zrno, před níž mají účastníci možnost tipovat nejvýnosnější hybrid a zúčastnit se tak soutěže o ceny. Pro rozhodování jsou k dispozici nejen prezentační parcelky s hybridy, ale také výsledky pokusů z minulých let.
Letošním vítězem se přepočítaným výnosem zrna 14,31 t/ha stal pozdní hybrid KWS 2376 (FAO Z 340/S 340), který se hodí pro pěstování v teplejších oblastech, jako jsou například Pardubicko, Litoměřicko a jižní Morava. „V posledních třech letech se tento hybrid v pokusech pravidelně umisťuje mezi prvními třemi,“ upozornil Ing. Prokeš.
Další pořadí v první pětici bylo toto: Havane (FAO Z 330/S 330) s výnosem 13,93 t/ha, stálice Romario (FAO Z 250/S 250) – 13,54 t/ha, Kuratus Bt (FAO Z 270/S 280), geneticky modifikovaný hybrid s odolností vůči zavíječi kukuřičnému, s výnosem 13,41 t/ha a Beatus (FAO Z 280/S 280) – 13,27 t/ha, kterému se v Polabí velmi daří.

K osivům něco navíc
Společnost KWS Osiva, s. r. o., zaujímá zhruba čtvrtinu našeho trhu s osivy kukuřice. Distribuci osiv k pěstitelům zajišťují dvě firmy. V Čechách to je Zea Sedmihorky, spol. s r. o., na Moravě VFS Trading, s. r. o.
Ing. Stanislav Padrůněk ze společnosti Zea Sedmihorky si je vědom, že nestačí jen nabízet a prodávat osivo. „Zákazníkovi je také třeba přiblížit sytém pěstování kukuřice a pomoci zavést jej do praxe,“ řekl s tím, že terénní poradenská služba je spolu s regionálními pracovníky KWS pěstitelům k dispozici. „Je-li agrotechnika vedena odborně, dostaví se pozitivní výsledky, protože je realizován genetický potenciál hybridů kukuřice,“ upozornil. Dodal také, že cena kukuřice je nyní zajímavá, a tak věří, že kukuřice bude lukrativní tržní plodinou. Ekonomikou se dokonce může postavit na úroveň cukrovky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *