Kukuřice je továrna na škrob

Nejen se sortimentem hybridů kukuřice společnosti KWS se mohli 2. října na pozemcích ZOD Blata seznámit účastníci Polního dne. K vidění zde bylo i několik strojů určených pro sklizeň kukuřice, následné zpracování půdy, setí atd. Pěstitelé se zde přesvědčili i o tom, že není důležité kukuřici pouze vypěstoval. O ekonomice výroby rozhodne i způsob jejího využití a zpracování.

Akci uspořádala Odborně – poradenská služba KWS SEMENA, s. r. o. společně s Okresní agrární komorou (OAK) České Budějovice, OAK Strakonice, společnostmi AGRO NOVA, s. r. o., UNIAGRA s. r. o., které předvedly techniku, a tamním zemědělským družstvem.
Blata rozhodla
Jak nám řekl předseda ZOD Blata František Pešek, zdejší přírodní podmínky předurčily podnik k chovu skotu. Ač je zdejší krajina poměrně rovinatá, z celkové čtyřtisícové výměry podniku přes 1000 ha zaujímají Zbudovská blata. Na nich je možné pěstovat pouze travní porosty. To rozhodlo, že chov skotu hraje v podniku prim a tudíž i kukuřice má v osevním postupu své nenahraditelné místo. Dosud zde pěstovali asi na 500 ha pouze silážní hybridy, avšak i zde hledají nová efektivnější krmiva. Proto přivítali možnost spolupořádat na svých pozemcích polní den, kde budou prezentovány také hybridy vhodné pro sklizeň vlhkého zrna a technika pro jeho zpracování a přesvědčit se tak o výhodách nové technologie.
Vlhké zrno kukuřice
Jak řekl Ing. Karel Kokaisl z Odborně- poradenské služby KWS, doporučená suma teplot potřebná pro dozrání raných hybridů kukuřice vhodných ke sklizni vlhkého zrna je asi 1580 oC. Na pozemcích ZOD Blata dosáhla suma efektivních teplot v den konání Polního dne asi 1560 oC. Protože však ještě následovalo několik teplých a slunečních dnů, nemělo by zde být problémem dosáhnou ideální zralosti kukuřice. Obsah sušiny by se podle odborníků z KWS měl při sklizni vlhkého zrna pohybovat okolo 68 %. Jak doplnil Ing. František Mikyska ze společnosti Agrokonzulta Žamberk, s. r. o., která na náš trh dodává stoje pro mačkání zrna a vhodné chemické konzervanty pro tuto technologii, je možné sklízet a následně na mačkači upravovat zrno kukuřice od 25 do 45 % vlhkosti. Vyšší vlhkost vyžaduje vyšší dávku konzervantu, nižší naopak přidání vody, což napomůže lepšímu pokrytí zrn konzervantem. Jak dále ing. Mikyska uvedl, sklizeň vlhkého zrna a prezentovaná technologie konzervace (mačkání, nazývané také krimpování) a jeho bezprostřední balení do vaků má řadu výhod. Minimalizují se úkony, odpadá především drahé sušení, čistění, převozy atd.
Vhodná technika
Stroj pro mačkání zrna Murska nebyl jediným zástupcem předváděné techniky. Přítomné pěstitele zaujala i sklizeň vlhkého zrna kukuřice sklízecí mlátičkou CASE IH 2188 AF s adaptérem na sklizeň kukuřice, traktory CASE IH Magnum MX, diskový podmítač Kverneland DXB, návěsný pluh Kverneland či přesný secí stroj na kukuřici Acord Optima.
Novinky od KWS
Na pozemcích ZOD Blata bylo k vidění 13 hybridů. Největšímu zájmu se samozřejmě těšily novinky. Z těch letošních to byly hybridy Pedro (FAO zrno/siláž: 240/220) a Fjord (FAO 240/250), oba vhodné jak pro sklizeň na siláž, na LKS i na zrno. K vidění byly i hybridy, jejichž registrace a rozšíření na plochy se teprve očekává. Představily se zde hybridy Tassilo, Turini, Romario a Chambord. Jak doslova uvedla Ing. Jaroslava Sácká z Odborně- poradenské služby KWS, všechny novinky lze díky jejich výnosnosti bez nadsázky považovat za továrny na energii. Tassilo (FAO 200/200) je jeden z nejranějších hybridů v sortimentu, který má vysoký podíl palic v sušině. Například ve srovnání s již známých a hojně pěstovaným Dragonem je výnos suchých palic Tassila vyšší o 10 %. Ing. Sácká zdůraznila především vysokou koncentraci energie v siláži získané z tohoto hybridu. Jak dále uvedla, Tassilo patří k hybridům, u kterého je v podmínkách ZOD Blata možné sklízet i suché zrno. Hybrid Turini (FAO 220/230) má oproti Tassilu vzrůstnější habitus. Zkouší se ve velmi raném sortimetnu na siláž. I jeho předností je vysoký podíl palic. Ing. Sácká jej doporučila do bramborářské oblasti. Romario (FAO 250/250) se rovněž hodí do intenzívní bramborářské oblasti. Vyžaduje ale optimální podmínky, za dobrou výživu se odvděčí nadprůměrným výnosem a vysokým obsahem škrobu, Další představenou novinkou byl hybrid Chambord (FAO 300/300) vhodný na zrno i siláž. Protože je to zástupce pozdnějších hybridů., pěstitelé na Českobudějovicku se s ním setkají na běžných plochách jen výjimečně, stejně jako s dalšími novinkami s vyšším FAO – s hybridy Nicco a Mesnil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *