Krátce z ekologického zemědělství

SZIF podporuje bio
(dab) – Státní zemědělský intervenční fond zahrne do své propagační činnosti také podporu českých certifikovaných biopotravin. Jeho marketingový odbor bude financovat například zajištění společné expozice producentů a výrobců biopotravin na domácích i zahraničních výstavách a veletrzích, organizaci ochutnávek biopotravin v supermarketech i prodejnách zdravé výživy nebo propagaci biopotravin na akcích obchodní podpory v zahraničí.
První konkrétní akcí je společná expozice producentů a výrobců biopotravin na mezinárodním veletrhu gastronomie, hotelových služeb a veřejného stravování G+H, který se koná ve dnech 1.– 3. března v Brně. Je zaměřen na odbornou veřejnost z této oblasti, předpokládá se účast zástupců hotelových a restauračních řetězců. Na této expozici je marketingový odbor SZIF připraven prezentovat také producenty a výrobce biopotravin, a to formou výstavy konkrétních potravinářských bioproduktů, jejich ochutnávkou, poskytováním propagačních materiálů jednotlivých producentů. Informovala o tom Ing. Markéta Doubravská z Pro-Bio, Svazu ekologických zemědělců.

Více potravin, méně ploch
(dab) – I přes nárůst prodeje bioproduktů kles ve Velké Británii poprvé od roku 1997 počet jejich producentů. Ekologicky obhospodařovaná plocha klesla již druhý rok za sebou a sice o
38 000 na 726 000 hektarů, uvedl DLZ-Agrarmagazin. Britské sdružení Soil Association to přičetlo na vrub cenové válce mezi supermarkety. Prodej biotravin přitom v minulém roce vzrostl o deset procent a studie ukázaly, že je během roku nakupuje více než třetina domácností. V roce 2004 se prodaly tyto produkty v hodnotě 48,6 miliardy korun, což řadí britský trh celosvětově na třetí místo.

Bio Austria pro všechny
(dab) – Koncem ledna vzniklo v Rakousko největší sdružení biozemědělců s názvem Bio Austria. Pod jednou střechou se zde sejdou všichni účastníci oboru, od prvovýrobců až po prodejce. Sdružení se chce zaměřit na spotřebitele, usnadnit mu přístup k biopotravinám a vytvořit jeho společnou značku. Sdružení je ve vlastnictví jeho členů, 14 000 rakouských biozemědělců.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *