Krátce z ekologického zemědělství

BioFach bez Česka

(dab) – Česká republika na letošním Biofachu vystavovat nebude. Informoval o tom Pro-Bio, Svaz ekologických zemědělců. Jak uvádí ve svojí zprávě, čeští zemědělci by se na této akci rádi prezentovali, nejsou ale dosud schopni ani ve spolupráci se svazem hradit náklady spojené s realizací expozice. V minulém roce představovaly náklady na prezentaci tuzemského ekologického zemědělství a jeho produktů přibližně jeden milion korun a z části se na jejich uhrazení podílel Státní zemědělský intervenční fond. „Byť se do poslední chvíle o možnostech financování intenzivně jednalo, kompetentní instituce se o podpoře nedokázaly včas rozhodnout,“ komentoval svaz dosavadní vývoj.
Zastoupení našich českých ekozemědělců na BioFachu 2006 bude jen nepřímo ve stáncích jiných vystavovatelů. V expozici své mateřské firmy Sonnentor se již tradičně bude prezentovat Sluneční brána, s. r. o. Čejkovice. Pod křídly švýcarského výzkumného ústavu FiBL bude Pro-Bio, Svaz ekologických zemědělců zastoupen v rámci propagace letošní Bioakademie 2006 a nově se také představí Bioinstitut, o. p. s. Olomouc – Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny.

Slibná propagace BIO

(dab) – Projekt na propagaci ekologického zemědělství a biopotravin v České republice zpracoval Státní zemědělský intervenční ve spolupráci s Pro-Bio, Svazem ekologických zemědělců. Jak uvedla Ing. Renata Osladilová ze svazu, projektová žádost, připravená v rámci programu Evropské komise na propagaci potravin na vnitřním trhu EU, se bude ucházet o podporu z fondů EU. Financování propagační kampaně by mělo být rozděleno rovnoměrně mezi ČR a EU. Pokud tedy Evropská komise žádost schválí, ve třech následujících letech bude do propagace EZ a značky BIO investováno přibližně 60 miliónů Kč. Hlavní aktivitou projektu je realizace informačně-propagačních aktivit včetně placené reklamní kampaně v médiích. Výsledky hodnocení budou známy v červnu tohoto roku.

Centra pro ekologii

(dab) – Rozvoj ekologického zemědělství ve vazbě na ochranu přírody by měl podpořit nový projekt. Od 1. března jej zahajuje Pro-Bio, Svaz ekologických zemědělců, který o tom informoval na svých internetových stránkách. V rámci sítě environmentálních informačních a poradenských center se bude poskytovat poradenství a informace pro zemědělce, orientované hlavně na zlepšení stavu životního prostředí, podporu biodiverzity (včetně propagace regionálních biopotravin) a podporu zaměstnanosti. Projekt je zaměřen i na tvorbu nových odborných a informačních materiálů, kterými bude zásobovat informační místa v regionu východních Čech, severní a severovýchodní Moravy. Hlavním podnětem pro podání žádosti o podporu tohoto projektu ze zdrojů Evropských strukturálních fondů je potřeba rozvoje EZ, které je žádoucí zejména v méně rozvinutých regionech ČR. Právě v nich může podpořit nové produkční a zpracovatelské programy, podílet se na ochraně přírody a vytvářet nové pracovní příležitosti, uvádí svaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *