Krátce o bio ze světa

Biomaso ve Velké Británii oblíbeno
Druhý největší trh s biomasem na světě je podle studie Organic Monitor ve Velké Británii. Téměř 20 % spotřeby je ale kryto dovozem, i když se část biomasa vyrobeného v zemi prodává jako konvenční. Podle studie je to způsobeno nedostatkem zpracovatelských provozů i neúčinnými způsoby prodeje. Odbyt komodity se v rozmezí let 2001 až 2004 zvýšil o 139 % a vedoucí silou prodeje jsou se 72 % podílu na trhu supermarkety.

V Polsku více ekozemědělců
Počet ekologicky hospodařících podniků v Polsku v posledních letech výrazně stoupl, stejně jako obhospodařovaná plocha. Tamní certifikační autorita IJHARS registruje 3760 ekologicky hospodařících podniků, což je o 63 procent více, než o rok dříve. Plocha vzrostla na 76 000 hektarů. Vzhledem k výraznému nárůstu se velký podíl podniků ještě nachází v tříletém přechodném období.

Nizozemsko počítá s větší podporou
Do roku 2010 by měl podíl ekologicky obhospodařovaných ploch v Nizozemsku stoupnout ze současných 2,1 % na 10 %. Usiluje o to nizozemská vláda a během dalších tří let chce za tímto účelem vynaložit 61 mil. eur (1,8 mld. Kč.). Asi polovina těchto prostředků by měla jít na výzkum a informační kampaň, biofarmáří by měli například obdržet odměnu za přínos k ochraně životního prostředí a podporovat by se měly také regionální projekty. Dosud platný systém, kdy stát subvencuje pouze konverzi na ekologický systém by v příštím roce měly nahradit platby na plochu ekologicky obdělávané půdy. Uvedl to časopis Agra Europe.
Nizozemská vláda si podle něj také dala za cíl zvýšit poptávku po biopotravinách. Jejich podíl z celkového prodeje by měl do roku 2007 dosáhnout 5 %. Takový růst ale není považován ze strany zájmová organizace Nature and Environment kvůli nedostatečné finanční podpoře za reálný.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *