Kontrolované zemědělství bez GMO

Geneticky modifikované plodiny nesmí kontaminovat ekologickou produkci. V tomto případě jsou za jedno jak znění legislativy, tak názory producentů i zpracovatelů biopotravin, a hlavně jejich konzumentů. Posledním příspěvkem k diskuzi o GMO je výzkum univerzity v Caen, poukazující na možná rizika geneticky modifikovaných plodin.

Zmíněný výzkum poprvé zkoumal vliv GMO a pesticidů po delší dobu. Dva roky bylo sledováno celkem 200 pokusných potkanů rozdělených do třech skupin: jedna byla krmena jen GM kukuřicí NK603, druhá GM kukuřicí, která byla při pěstování ošetřena Roundupem, nejpoužívanějším herbicidem na světě, a třetí skupina běžnou kukuřicí ošetřenou herbicidem. Ukázalo se, že potkani celý život krmení GM kukuřicí trpí nádory a mnohočetným poškozením orgánů. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců dlouhodobě upozorňuje, že by spotřebitelé měli být vůči GM plodinám obezřetní.
Závěry výzkumu byly rozporovány jinými vědci, takže je nemůžeme brát bez připomínek jako směrodatné. „Nemáme v úmyslu vyvolávat paniku. Ovšem chceme upozornit ty, kdo jsou výzkumem znepokojeni podobně jako my, že mají díky kontrolovanému systému ekologického zemědělství bezpečnou alternativu v podobě biopotravin,“ uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Více informací naleznete v příštím čísle týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *