Kompaktní nabídka odrůd ozimé řepky

Společnost Limagrain Central Europe, S. E., (LG) uspořádala na Hané ve spolupráci se ZD Dub nad Moravou polní přehlídku odrůd ozimé řepky LG. Kompaktní nabídka hybridů Alicante, Arsenal a Astronom je sázkou na jistotu každého pěstitele. Specifické místo v nabídce má také hybrid Archimedes, který je podle zástupců LG rezistentní vůči nádorovitosti košťálovin, nebo liniová odrůda Arabella a novinka letošního roku – první rezistentní TuYV hybrid LG Architect.

„Teprve nedávno se otevřela kapitola hybridů a dnes už jsme v situaci, kdy se pomalu uzavírá kniha s liniovými odrůdami. U hybridních odrůd a hybridizace, která je s nimi neodmyslitelně spojená, stejně jako celé čeledi brukvovitých rostlin, jde pokrok neustále kupředu. Pomocí tohoto křížení, s využitím moderních metod genových markerů, se šlechtitelská práce dostává do nových dimenzí,“ zahájil polní den v Dubu nad Moravou Ing. Michal Adler, regionální zástupce Limagrain Central Europe, S. E., pro severní Moravu.

Novinka, raný hybrid Allicante. Tento hybrid byl registrován již po dvou letech, protože dosáhl 132 % na průměr kontrol při zkoušení ÚKZÚZ v roce 2015. Má robustní rostliny a na podzim se vyvíjí průměrně rychle, vytváří přisedlé listové růžice s mohutným kořenem. Kvůli rychlému nástupu vegetace na jaře vyžaduje morforegulační zásah na potlačení apikální dominance. Porost je vhodné nepřehušťovat, prospívá v základní i intenzivní agrotechnice. „V pokusech pro Seznam doporučených odrůd Intenzivní agrotechnika 2016 hybrid Alicante projevil indiferentní chování, v obou intenzitách obsadil první místo s výnosy: intenzivní agrotechnika 6,25 t/ha, základní agrotechnika 5,64 t/ha,“ prozradil produktový manažer Ing. Jiří Matuš.

Letošní novinka LG Architect patří podle Jiřího Matuše mezi středně raný hybrid pokročilé generace s rekordním výnosem.V prvním roce registračního řízení v roce 2016 překonal průměr kontrolních hybridů o jednu tunu. Disponuje odolností vůči pukání šešulí a rezistencí proti viru žloutenky vodnice TuYV. Má rychlý podzimní vývoj i dobré přezimování,“ řekl dále. „LG Architect má dobrou odolnost vůči poléhání, velmi dobrou odolnost k fomové hnilobě a ostatním chorobám. Doporučujeme do všech oblastí pěstování, nejen do míst s vysokým výskytem viru TuYV,“ dodal Michal Adler.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *