Každý rok je jinak dobrodružný

Když se řekne kraj Vysočina, snad každý si vybaví brambory. Tento kraj je s hlízami různých barev i tvarů neoddělitelně spjat, i když zdaleka tam nenajdeme takové lány této plodiny jako před dvaceti lety. Podle Českého statistického úřadu také letos celorepublikově klesly plochy brambor o pět procent. Vlivem neobvyklého průběhu počasí se očekávají i nižší výnosy hlíz z hektaru nejen v České republice.

Ve druhé dekádě července, když se pěstitelé sešli na Polním dni o bramborách v Olešné u Havlíčkova Brodu, nezbývalo než konstatovat, že hlízy i přes jejich velké nasazení pod trsem jsou drobné v důsledku dlouhodobého sucha. Některé odrůdy však mile překvapily a s teplým a suchým počasím v červnu a červenci si dokázaly poradit. Polní den uspořádala podobně jako v minulých letech společnost MEDIPO AGRAS H. B., spol. s r. o., společně se zemědělským podnikem Solmilk a. s., a s podporou Komise pro brambory při Okresní agrární komoře Havlíčkův Brod.
Odbornou akci navštívili také dva vzácní hosté – Jana Fischerová, poslankyně poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR.

Na poli i v sále

Celý sortiment brambor firmy Medipo Agras H. B. si zájemci mohli prohlédnout na poli, kde byly odrůdy logicky řazené podle ranosti a směru využití. Odborný komentář k nim podala Ing. Marie Rasochová, CSc., z firmy Medipo Agras H. B. Další informace se účastníci dozvěděli od obchodních zástupců společnosti v sále – i tam měli možnost porovnávat jednotlivé odrůdy.
Ve velmi raném sortimentu upozornila Ing. Rasochová na odrůdu Carrera, která se také v letošním roce osvědčila ve sklizni z ranobramborářské oblasti jako nejlepší s velkými krásnými hlízami. Pěstitelům poskytla velmi dobré výsledky, je vhodná pro současnou moderní úpravu brambor mytím a balením. Odrůda Leoni, rovněž z velmi raného sortimentu, je naopak vhodná i pro pěstitele, kteří dodávají brambory přímo ze dvora. Vzhledem hlíz zaujaly též velmi raná odrůda Velox i nová velmi raná odrůda Saline.
V dalších skupinách odrůd letos dosáhla velmi pěkných výsledků červenoslupká Rosara. Suché, teplé až horké počasí velmi dobře zvládala. Z konzumních odrůd, které se budou sklízet od srpna až do konce sezóny (Princess a Dali), zaujaly mimo jiné nové odrůdy Natascha a Primadonna. Mají pravidelné hlízy, lesklou světlou slupku, do konce vegetace docílí pravděpodobně velmi dobrých výsledků, domnívá se Ing. Rasochová. Dále představila novou poloranou až polopozdní odrůdu Sylvana, která má velké hlízy a je vhodná pro dlouhodobé skladování až do jarních měsíců.
Speciální skupinu tvoří luxusní odrůdy ledvinkového až rohlíčkového pravidelného tvaru s mělkými očky. Vedle odrůd Annabelle, Cecile a Delianne v ní nalezneme novinky Marilyn (vysoké výnosy, v letošním roce velmi dobré výsledky) a Franceline (červenoslupká), která je podle výsledků z pokusů jednou z odrůd snášející dobře extrémní počasí.
Společnost nabízí také odrůdy pro výrobu lupínků, například Courage, hranolků Asterix a Innovator, suchých produktů Opal, pro produkci škrobu novinky Priamos, Ramses a další.

Zamyšlení nad bramborami

Ředitel společnosti Medipo Agras H. B. Ing. Vlastimil Rasocha se zamyslel nad tím, co se stalo s bramborářstvím od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU. Z tabulek, které zobrazovaly přehled zahraničního obchodu, vyplynulo, že bilance sadby je vyrovnaná. Česká republika zaznamenala poměrně velký úspěch s jejím uplatněním v zahraničí. Naopak, postupně se prohlubuje deficit obchodu s konzumními bramborami. Například v sezóně 2009/2010 (červen až květen) jsme vyvezli 5571 tun sadby a dovezli 4065 tun. U sadbových brambor jsme skončili s kladnou bilancí. To samé se ale nedá říci o konzumních bramborách, kde jsme vyvezli pouze 40 383 tun a dovezli 126 273 tun, tedy téměř o 86 000 tun více.
Tato čísla ukazují na fakt, že v ČR nevyrábíme dostatečné množství konzumních brambor pro tuzemskou spotřebu. Ing. Rasocha teoreticky vyčíslil bilanci výroby a spotřeby v ČR v sezóně 2009/2010. Vyšel z toho, že konzumní brambory se v minulé sezóně pěstovaly na 17 000 ha a při čistém výnosu 25 t/ha se vyrobilo 425 000 tun. Potřeba ale činila 500 000 tun. Z vlastní produkce tedy chybělo 75 000 tun (toto číslo téměř koreluje s výše uvedenou hodnotou dovoz–vývoz v sezóně 2009/2010).

Situace v letošní sezóně

Jak Informoval Ing. Rasocha, z důvodu neúrody ve Španělsku a relativního nedostatku starých brambor se ceny raných brambor v dubnu, květnu a červnu vyšplhaly nad 10 Kč/kg (v Itálii, Španělsku, Portugalsku atd.). Zatímco v minulých letech nevystoupaly nad 5 Kč/kg.
Dobrému vývoji výkupních cen za tuto komoditu napovídá také přibližně stejná plocha brambor nejvýznamnějších pěstitelů v unii – EU-5 (Francie, Belgie, Nizozemsko, Německo a Velká Británie) a očekávané problémy u poloraných a pozdních odrůd ve všech oblastech EU-5. Sklizeň velmi raných brambor ve velmi raných oblastech Německa byla dobrá, i když asi o tři týdny opožděná, doplnil Ing. Rasocha.
Jaký měla tato situace dopad na ČR? Velmi raných brambor se v dubnu, květnu a červnu dováželo do Čech jen velmi málo, což zvýšilo cenu pozdních brambor v květnu na tři až čtyři koruny za kilogram. Podobně jako v EU-5 také v ČR byl pozdní nástup sklizně velmi raných odrůd a podle Ing. Rasochy nastanou problémy u poloraných a pozdních brambor ve velmi rané oblasti a u všech odrůd na Vysočině.
Plyne z toho jediné, letos sklidíme v EU méně brambor. Jak dodal Ing. Rasocha, bilance brambor v EU je napjatá a malý výkyv výnosů má zásadní vliv na cenu.

Choroby přicházejí každoročně

Každý rok je jinak dobrodružný. Těmito slovy zahájil Ing. Ervín Hausvater, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, přednášku zabývající se výskytem chorob a škůdců brambor v letošní sezóně.
Jedna z nejobávanějších chorob pěstitelů brambor – plíseň bramboru (původce Phytophtora infestans) – potrápila letos neobvykle ranobramborářské oblasti. Jak upozornil Ing. Hausvater, v první červnové dekádě zasáhla na Znojemsku v některých porostech až 50 % listové plochy brambor. Na Vysočině byly zaznamenány první výskyty také v červnu, ale ty zaschly a choroba stagnovala. Plíseň se může kdykoli probudit, varoval Ing. Hausvater v době konání semináře přítomné v sálu. Připomněl, že důležité je porosty vždy znovu ošetřit po intenzivních srážkách.
Pěstitelé brambor se každoročně setkávají s aktinomycetovou obecnou strupovitostí hlíz (původce Streptomyces scabies). Ani letos se podle Ing. Hasvatra některým porostům nevyhne, nalézat ji zemědělci budou zejména u později sázených odrůd, které nasazovaly hlízy v období přísušku.
Stále vážnějším problémem je vločkovitost hlíz, jejímž původcem je Rhizoctonia solani. Způsobuje nejen pokles výnosu, ale zejména snižuje kvalitu hlíz. Jejím typickým příznakem jsou hnědavá až černá sklerocia, která vytváří na slupce hlíz vločky a nepravidelné povlaky. Podle Ing. Hausvatra se stále častěji objevuje také dry core syndrom – pronikání houby při silném infekčním tlaku do lenticel (až 0,5 cm). Příznaky se někdy zaměňují s napadením hlíz drátovci. Rozdíl spočívá v tom, že chodbičky způsobené drátovci jsou většinou delší a obsahují jejich trus. Jak doplnil Ing. Hausvater, v letošním roce byl proti této chorobě zaregistrovaný přípravek Amistar.
Letošní atypické počasí přeje také abionózám brambor. Jde o fyziologické poruchy a vady, které snižují kvalitu hlíz. U mnoha odrůd na mnoha lokalitách se podle Ing. Hasvatera setkáme s tvorbou nových hlíz v důsledku zmlazování, deformacemi, dále s růstovými rozprasky brambor (příčinou jsou prudké změny v růstu po vydatných deštích následovaných po dlouhém období sucha), ale také s abiotickou sklovitostí hlíz (dužnina na řezu, zejména její pupková část, vykazuje sklovitou barvu, protože jsou z ní živiny přetahovány do části korunkové, při silném výskytu jsou hlízy křehké a zahnívají).
Po mnoha letech lze nalézt odrůdy poškozené abiotickou antokyanizací dužniny. K této poruše je podle přednášejícího nutná genetická dispozice. Spouštějícím mechanismem je světlo a vysoké teploty .
Ochrana proti abionózám je obtížná. Lze proti nim bojovat závlahou, volbou méně náchylných odrůd a v neposlední řadě ukončením vegetace desikací v optimálním termínu, shrnul Ing. Hausvater.

Škůdci opět útočí
Ohledně výskytu mšic se letošní rok blíží infekčnímu roku 2008, zdůraznil Ing. Hausvater. To se může negativně projevit při uznávání sadby, i když druhové zastoupení mšic, které nejvíce přenášejí virové choroby u brambor, bylo nižší než v roce 2008.
Na Vysočině je stále větším problémem mandelinka bramborová. Potřeba ochrany se podle Ing. Hausvatera rok od roku zvyšuje. Ukazuje se, že i na Vysočině bude letos druhá generace tohoto škůdce. Na poli by se s ní pěstitelé měli setkat koncem srpna, odhadl řečník. Upozornil také na to, že u tohoto škodlivého činitele vzniká velmi rychle rezistence vůči insekticidům. V antirezistentní strategii mohou proto pomoci nové přípravky – například SpinTor či pro ekologické systémy NeemAzal-T/S. Co však pěstitelé brambor v České republice bohužel nemají k dispozici, je biologická ochrana pomocí přípravků na bázi bakterií Bacillus thuringiensis (například Novodor FC), jejíž účinnost je podle Ing. Hausvatera srovnatelná s chemickým ošetřením.

Klíčové informace:  Ve druhé dekádě července uspořádala společnost MEDIPO AGRAS H. B., spol. s r. o., Havlíčkův brod s dalšími partnery Polní den o bramborách v Olešné u Havlíčkova Brodu.
 V České republice klesly plochy brambor o pět procent, zároveň se očekává nižší sklizeň komodity z hektaru.
 Nejvýznamnější pěstitelé brambor (EU-5) budou mít problémy s polopozdními a pozdními bramborami.
 Bilance brambor v EU je napjatá a malý výkyv výnosů má zásadní vliv na cenu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *