Každý detail mají promyšlený

Zemědělské podniky se nedělí na malé a velké, ale dobré a špatné. Když se zaposloucháme do vyprávění ředitele Zemědělského družstva Dolní Újezd Ing. Jiřího Jeřábka a agronoma Ing. Josefa Čejky, máme při návštěvě tohoto podniku pocit, že tady vítězí preciznost, logika a soulad. A to obhospodařují 9600 hektarů. Nezáleží tedy na velikosti podniku, pokud hovoříme o kvalitě, ale jeho přístupu.

Zemědělské družstvo Dolní Újezd, jehož vlastníkem je 602 členů družstva, je mateřským podnikem skupiny, do které dále patří ZDCHP Litomyšl a ZEPO, a. s., Leština. Celkově hospodaří na 9600 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce od 350 do 600 metrů, převážně na hlinitých půdách. Vedle rostlinné výroby mají také rozsáhlou živočišnou, energetickou a přidruženou výrobu, kde se zabývají výrobou skleníků, kovovýrobou a zámečnictvím. Celkově zaměstnávají 350 lidí.

V rostlinné výrobě ctí osevní postupy. „Dlouhodobě máme pěti- až osmihonné osevní postupy. Střídáme plodiny tak, jak by se měly,“ říká Ing. Čejka. K tomu, aby bylo možné osevní postupy naplnit, je potřeba pestrost plodin. Ozimé pšenici patří zhruba 2400 ha, sladovnickému ječmeni 1800 ha, z dalších obilnin pěstují oves, tritikale a žito – oves a tritikale na krmení, žito na osivo. Ozimá řepka byla letos ke sklizni ze 780 ha, mák, který v osevním postupu nahradil po zrušení blízkého cukrovaru cukrovou řepu, pěstují zhruba na 500 ha a hořčici určenou na osivo na 30 ha. Také krmným plodinám patří velká část pozemků – 1300 ha zaujímá kukuřice, 1000 ha jetele a luskovinoobilné směsky a zhruba 1300 ha trvalé travní porosty.

Rozsáhlá rostlinná produkce logicky žádá kvalitní uskladnění komodit. V roce 2009 tak v ZD Dolní Újezd vyrostla posklizňová linka, jejímž generálním dodavatelem byla firma PAWLICA s. r. o., zvolená na základě výběrového řízení. Zajímavostí této posklizňové linky jsou dva příjmové koše, umožňující naskladňování odlišných komodit najednou. V roce 2009 byla koncipována na příjem 60 t/h pro každý příjmový koš, měla dvě čističky odpovídající 60 t/h a dopravní cesty – redlery a elevátory značky Skandia byly dimenzovány na 80 t/h. Skladovací prostory reprezentovalo osm jednotisícových sil značky BIN polské výroby a čtyři dvoutisícové značky Brock amerického výrobce. Tato kapacita však nebyla dostačující a podle Ing. Jeřábka museli zhruba 7000 tun materiálu skladovat ve výkupech. V roce 2018 proto posklizňovou linku modernizovali. Výkon na obou koších, stejně jako dopravních cest zvedli na 100 t/h, vyměnili čističky z důvodu zvýšení výkonu, ale také snížení prašnosti a zátěže životního prostředí. Přibylo také jedenáct tisícových sil značky BIN esteticky zakomponovaných do původní struktury.*

Více informací přináší týdeník Zemědělec č. 36/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down