10.06.2017 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

K dispozici byl i poradenský servis

Na polní pokusné stanici Školního zemědělského podniku Mendelovy univerzity v Brně v Žabčicích proběhl již 29. ročník tradičního setkání výzkumných pracovníků z oblasti rostlinné produkce se zemědělskou veřejností a zástupci firem. Pro zájemce byl na polním dnu MendelAgro 2017 k dispozici odborný poradenský servis z oblasti výživy a ochrany rostlin, pěstebních technologií a zacházení s organickou hmotou v půdě. Po prohlídce rozsáhlých pokusů bylo možné ochutnat i občerstvení z produkce Agronomické fakulty.

Návštěvníky akce přivítal doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který řekl, že celá jižní Morava trpí suchem. Lokalita s pokusnými plochami Agronomické fakulty v Žabčicích je výjimkou, je totiž zásobena vodou z pravostranného přítoku řeky Svratky, říčky Šatavy, což se projevilo i na dobré kvalitě porostů. Děkan dále informoval, že MendelAgro je největší akcí Agronomické fakulty a poděkoval organizátorům za přípravu akce, kterou navštívilo přes 500 účastníků. Letošním organizátorem polního dne byl Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství z Mendelovy univerzity v Brně. Akce byla pořádána za podpory dotačního titulu Ministerstva zemědělství – Demonstrační farmy. „O úspěšné podání projektu se zasloužili doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, prorektor prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., a Ing. Radomil Měřínský, ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice, kterým tímto děkuji,“ dodal děkan Agronomické fakulty. Polní den moderoval Ing. Tomáš Středa, Ph.D., z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství.

V rámci polního dne proběhla i komentovaná prohlídka sortimentu odrůd ozimé pšenice, účastníci mohli navštívit také nedalekou lokalitu s ovocnými dřevinami. Zájem návštěvníků vzbudily i demonstrační plochy s léčivými a kořeninovými rostlinami, pokusy s pěstováním jarního ječmene po různých meziplodinách nebo pesticidní pokus s ozimou pšenicí. Na polním dnu MendelAgro 2017 byly prezentovány výsledky společných výzkumných aktivit fakulty a podniků z komerční sféry.

Demonstrační farma

Školní zemědělský podnik Žabčice získal od Ministerstva zemědělství dotační program takzvaných demonstračních farem (národní dotační program 9.F.m) Mendel-Farm. Pro rok 2017 je program zaměřen na oblast péče o půdu. „Chceme v rámci tohoto projektu prezentovat výsledky, které mají být vztaženy k organické hmotě v půdě, posklizňovým zbytkům a meziplodinám. Projekt je na tři roky, v prvním roce máme uspořádat několik demonstračních akcí typu polních dnů a menších akcí, jako jsou workshopy, kam pozveme zemědělskou praxi na různé praktické ukázky,“ nastínil doc. Smutný.*

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down