07.04.2014 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak zvýšit výnos i kvalitu brambor

V impozantních prostorách refektáře Premonstrátského kláštera v obci Želiv proběhl seminář s názvem Brambory dnes a zítra. Účastníci se dozvěděli o dvou rozhodujících problémech, které ovlivňují pěstování brambor i o přípravcích na jejich ochranu. Organizátory akce zaměřené na ochranu brambor byla společnost BELCHIM Crop Protection a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod.

„Celou dávnou i nedávnou historií i současností pěstování brambor se vinou téměř nepřetržitě dva rozhodující problémy, a to plíseň bramboru a virové choroby,“ uvedl Ing. Ervín Hausvater, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.

Plíseň bramboru je celosvětově stále nejobávanější chorobou bramboru, a to i přes výrazné pokroky v ochraně, používání účinnějších fungicidů a intenzivní práci genetiků a šlechtitelů. Do moderních konzumních odrůd s vysokou vnitřní i vnější kvalitou se dosud nepodařilo zakomponovat dostatečně vysokou a stabilní odolnost proti této chorobě. Naopak mnohé z nich jsou velmi citlivé a vyžadují intenzivní ochranu. Široký sortiment pěstovaných odrůd navíc komplikuje situaci, neboť každá odrůda se ve vztahu k plísni vyznačuje jinými vlastnostmi, které je nutné znát pro volbu nejefektivnější strategie ochrany proti chorobě. Rovněž potřeba dosahování vysokých výnosů kvalitních hlíz bez chorob zvyšuje náročnost boje s touto chorobou.

Celkem je v současné době registrováno pro nadcházející sezónu 52 fungicidů určených proti plísni bramboru (+ dva fungicidy určené pouze pro malobalení. Celkem 25 fungicidů obsahuje mancozeb, a to ať samostatně nebo v kombinaci s jinou účinnou látkou, druhou nejrozšířenější účinnou látkou je cymoxanil, který je v 13 fungicidech. Ve fungicidech proti plísni bramboru, které jsou registrovány v ČR se vyskytuje 20 účinných látek, ať samostatně nebo v kombinaci s jinou účinnou látkou.

 

Vločkovitost bramboru (Rhizoctonia solani)

 

Vločkovitost hlíz bramboru je choroba s běžným výskytem, která způsobuje snížení výnosu a vyvolává řadu poškození rostlin a hlíz. I když vliv na výnosy je významný, za podstatnější se v současné době považují ztráty, které jsou způsobeny nižší výtěžností sadby nebo konzumu a významným snížením vnější kvality, zvláště u mytých hlíz s jemnou slupkou. Škody se zvyšují při pěstování brambor na nevhodných pozemcích, při použití nekvalitní a nepřipravené sadby a jsou-li zanedbány některé agrotechnické zásahy.

Pro zajištění dobré účinnosti fungicidního zásahu je nutné dodržení podle Ing. Hausvatera následujících technologických zásad:

  • rovnoměrné rozdělení mořidla na povrchu hlíz (pokryvnost nejméně 70 %), případně na povrchu půdy v brázdě,
  • při aplikaci ve skladu, pokud se mořidlo ředí, nesmí dávka vody přesáhnout 2 l/t hlíz, jinak nastává nebezpečí rozvoje měkké bakteriální hniloby,
  • mořidlo nesmí být naneseno na čerstvá poranění po odlámání klíčků nebo poškození oček; pokud se tak stane, dochází k projevům fytotoxicity mořidel, je narušeno klíčení a vzcházení, porost je mezerovitý a rostliny mají méně stonků. Dojde-li k odklíčení, je tedy nutné moření odložit na dobu po vyhojení ran nebo od aplikace upustit,
  • při ošetřování půdy v brázdě musí být trysky nasměrovány tak, aby byla ošetřena především půda, která po zahrnutí bude obklopovat hlízu a úlet fungicidu mimo otevřenou brázdu byl minimální.

 

Ochrana brambor

 

Jako další vystoupil Johan Desnouck z Belchim Crop Protection z Belgie, aby představil přítomným přípravky na ochranu brambor společnosti Belchim. „Brambory jsou po rýži a pšenici, třetí nejdůležitější potravinou pro lidstvo. Mezi tři největší pěstitele patří hned po Evropské unie i Čína a Rusko. Budoucnost této významné plodiny je značně ovlivněna změnou klimatu,“ uvedl Johan Desnouck s tím, že přípravek Ranman Top je podle něj v současné době nejdůležitější přípravek na ochranu brambor v Evropě.

Rovněž Ing. Aleš Urbánek z Belchim Crop Protection Czech se věnoval ochraně brambor. „Přípravek Ranman Top s účinnou látkou cyazofamid má unikátní způsob účinku. Je kontaktní a díky formulaci i částečně systemický, proto blokuje energetický metabolismus ve vnitřní membráně mitochondrií patogenu. Chrání nové přírůstky tak že, zabrání proniknutí infekce z natě do hlízy. Zabíjí spory patogenu, protože zabraňuje šíření infekce v porostech i v půdě,“ informoval Ing. Urbánek s tím, že přípravek je odolný proti smytí deštěm už po 15 minutách.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down