Jak zabránit stagnaci semenářství?

Cílem odborného semináře Trávy a jeteloviny v měnících se podmínkách českého zemědělství bylo upozornit na ústup semenářských ploch pícnin, objasnit fungování rostlinolékařského portálu nebo přiblížit, jak budou probíhat kontroly dodržování zásad integrované ochrany rostlin.

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen ve spolupráci s OSEVOU vývoj a výzkum s. r. o. a Zemědělským výzkumem Troubsko spol. s r. o. pořádalo seminář Trávy a jeteloviny v měnících se podmínkách českého zemědělství.

Úvodního slova se ujal doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., který v letech 1987 až 2012 zastával funkci vedoucího Výzkumné stanice travinářské v Zubří a v současnosti je výkonným ředitelem Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen (SPTJS). Ve své přednášce zhodnotil situaci v travním a jetelovém semenářství, upozornil, že plochy trav stagnují. Problém vidí zejména ve složité technologii výroby trav a jetelovin na semeno ve srovnání se stěžejními plodinami. Doporučil hledat nové cesty ve využití pícnin a zvýšit domácí poptávku po trávo a jetelosemenných porostech.

V rámci akce vystoupil i doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně, aby přiblížil přítomným ekosystémové služby travních porostů. Ing. Radek Macháč, Ph.D. z OSEVY vývoj a výzkum s. r. o. shrnul aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům. Zaměřil se na účinnost i ekonomiku použití jednotlivých herbicidů.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down