Jak účinně na pýr plazivý v kukuřici

Tuto otázku si nyní pokládá čím dál tím více pěstitelů. Souvisí to nejen s fyziognomií  samotného pýru plazivého, ale hlavně s omezením používání glyphosátu na orné půdě. Především jeho předsklizňové aplikace bývaly výborným řešením regulace pýru, ale ty jsou již od roku 2019 zakázány v porostech určených k potravinářským a krmným účelům. Navíc restrikce dále přibývají. Je tedy potřeba zaměřit se na využití sulfonylmočovin a na herbicidy, které jsou kombinovány s dalšími graminicidními látkami.

Z portfolia společnosti Syngenta se nabízí použít herbicidy Milagro (nicosulfuron) či Elumis (mesotrione + nicosulfuron). S těmito přípravky máme bohaté zkušenosti z praxe, ale také spoustu výsledků z registračních, demonstračních a laboratorních pokusů. Nejnovější výsledky z testování herbicidní účinnosti na pýr plazivý máme z loňské sezóny.

Výsledky testování

V laboratořích Katedry agroekologie a rostlinné produkce pod vedením pana profesora Ing. Josefa Soukupa, CSc., byl realizován nádobový pokus s cílem stanovit citlivost pýru plazivého k vybraným herbicidům. Oddenky pýru plazivého byly vloženy do nádob s půdou černozemního typu, která neobsahovala žádná rezidua herbicidů či jiných chemických látek. Po založení byly nádoby umístěny ve skleníku ČZU s řízenou teplotou přes den 20 °C a přes noc 17 °C a dodatkovým LED osvětlením, kdy 16 hodin bylo světlo a 8 hodin tma.

Rostliny byly zalévány podmokem a přihnojovány hnojivem NPK (19 : 6 : 20). Postemergentní aplikace herbicidů byla provedena v růstové fázi, kdy pýr plazivý měl tři listy.

Každá varianta měla čtyři opakování. Do pokusu byly zařazeny herbicidy v pýrohubných dávkách: Elumis 1,5 l/ha, Milagro 1,0 l/ha, standard (iodosulfuron-methyl, thiencarbazone- methyl, foramsulfuron) 1,5 l/ha. Aplikace herbicidů byla provedena přesným laboratorním postřikovačem AVIKO 5 osazeným tryskou Lurmark 01 E80 a nastaveným tlakem na hodnotu 0,23 Mpa, kdy celkový objem postřikové kapaliny odpovídal dávce 250 l/ha. Dávka kapaliny byla regulována rychlostí pojezdu.

Pokus byl hodnocen 28 dní po aplikaci herbicidů pomocí odhadové procentní metody (0 % rostlina nevykazuje žádné příznaky poškození, 100 % uhynulá rostlina). Účinnost byla hodnocena vzhledem k neošetřené kontrole. Před ukončením pokusu byla provedena fotodokumentace pokusu 28 dní po aplikaci herbicidů.

Účinnost všech testovaných přípravků byla velmi dobrá (vyšší než 80 %), což je zachyceno na fotografii.

Jak dopadly polní pokusy

Výborné výsledky máme také z polních pokusů. Například na zkušební stanici v Trutnově se vyskytoval pýr v pokuse, který byl zaměřen na testování účinnosti herbicidů při postemergentní aplikaci proti jednoletým trávovitým a dvouděložným plevelům. Na neošetřené kontrole v době aplikace byla kukuřice v růstové fázi BBCH 15-16 a v průměru se zde vyskytovalo osm kusů pýru plazivého na jeden metr čtvereční. Pýr byl v době aplikace ve fázi tří listů (BBCH 13).

Herbicidní účinnost přípravku Elumis vykázala statisticky průkazně vyšší účinnost (86 %) oproti neošetřené kontrole i porovnávanému standardnímu přípravku. Výborného výsledku dosáhla také tank-mix kombinace Callisto 100 SC + Milagro (1,0 + 1,0 l/ha), a to 89 %.

V demonstračních pokusech a na polních dnech v loňském roce jsme mohli vidět bezchybnou účinnost na jednoleté trávovité a dvouděložné plevele při použití herbicidní technologie: Gardoprim Plus Gold (preemergentně), Elumis (postemergentně) – viz druhá fotografie.

V letošním roce opět plánujeme zařazení výše jmenovaných herbiciů do demonstračních pokusů, které si budete moci prohlédnout, pokud navštívíte některý z našich polních dnů a sami se přesvědčit o účinnosti herbicidů nejen na pýr plazivý.*  

Ing. Renata Salavová
Syngenta Czech s. r. o.

Úvodní foto: Účinnost herbicidů na pýr plazivý v porovnání na neošetřenou kontrolu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down