Jak se na Hané daří bílému zlatu

Abych zjistila jaká je situace s cukrovou řepou na Hané, vydala jsem se k největšímu pěstiteli cukrovky v České republice. Zemědělské družstvo Senice na Hané tam pěstuje cukrovou řepu na 988 hektarech. K narůstání kořene běžně dochází od července a k akumulaci cukru hlavně za velkých rozdílů teplot mezi dnem a nocí v září a v říjnu. Cukrovka se sklízí v době, kdy dochází k ústupu chrástu a zpomalují se přírůstky hmoty i cukernatosti. Letos byl i při sklizni chrást zelený a zdravý. Agronom Zemědělského družstva Senice na Hané Jindřich Maksant podotkl, že průměrná letošní digesce je oproti předešlým rokům slabší a pohybuje se od 15,40 do 16,48 procent. Více informací naleznete v prosincovém vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *