Jak lépe hnojit a chránit rostliny

Nové technologie jsou nedílnou součástí moderní doby, vše se zrychluje a vylepšuje. Nejinak je tomu i v zemědělství v oblasti výživy a ochrany rostlin, s nimiž jdou ruku v ruce nově vyšlechtěné výnosnější a odolnější odrůdy zemědělských plodin.

Koncem února se konal v Poděbradech seminář firem Selgen, a. s., BASF spol. s r. o., Agropodnik, a. s., Hradec Králové a Agro Aliance, s. r. o., jehož úkolem bylo představit precizní systém hnojení, nové odrůdy plodin a aktuální chemické přípravky na ochranu plodin. Program posluchačům přiblížil poradce pro výživu rostlin Ing. Josef Šorma z firmy Agropodnik, a. s., Hradec Králové. Ve své přednášce pohovořil o precizním zemědělství s využitím systému variabilních aplikací P, K a Mg hnojiv. „Snahou precizního zemědělství je zlepšit výsledky hospodaření při dosažení vyššího zisku, proto se půdní úrodnost upravuje cílenou aplikací hnojiv,“ konstatoval. S pomocí lokalizačního systému Global Position system (GPS) je schopen mapovat nevyrovnanou bilanci zásoby živin v půdě v rámci jednotlivých lokalit. „Nyní systém využívá přes třicet podníků okresu Hradec Králové hospodařících na 40 tisíci hektarech zemědělské půdy,“ pochlubil se Ing. Šorma.

Sběr, zpracování a využití dat

Pro vytvoření systému variabilní aplikace hnojiv je nutný sběr dat, aby mohla vzniknout dostečná informační databáze o sledovaném pozemku. Pomocí přijímače GPS se zaměří přesné hranice pozemku, výměra, tvar i nadmořská výška, z údajů se zhotoví mapy pozemků. Pro zmapování variability půdních vlastností je třeba jednou za tři roky odebrat půdní vzorky, které se laboratorně analyzují na obsah P, K, Mg, Ca a pH ve výluhu Mehlich III. Rozbory se vyhodnotí a ze zpracovaných dat se v geografickém informačním systému (GIS) vytvoří mapy zásobenosti a aplikační mapy. „K tomu je však zapotřebí algoritmus založený na metodice Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Podle výnosové hladiny a představ zákazníka se provedou korekce umožňující stabilizaci obsahu živin v půdě. Aplikační mapa je soubor dat udávající ke všem souřadnicím pozemku dávku aplikovaného hnojiva,“ zdůrazňuje Ing. Šorma. Mapu obsluha přenese do palubního počítače a pomocí samojízdného dvoukomorového aplikátoru pevných minerálních hnojiv Terra Gator 8203 Airmax 2000 se aplikují dvě hnojiva současně nezávisle na sobě. Při vlastním hnojení se z databáze aplikační mapy vyhledává odpovídající dávka a k ní příslušné souřadnice. „Pokud není splněna podmínka dostatečné přesnosti změny dávky podle aplikační mapy, nelze mluvit o úspěšnosti variabilní aplikace hnojiv, ani o precizním hospodaření,“ konstatoval Ing. Šorma.

Vápenná hnojiva a melasové výpalky

Podobně funguje i chemická ochrana rostlin pomocí samojízdného postřikovače RoGator 618 či vápnění jemně mletým vápenitým dolomitem strojem Terra Gator 1603. „Aplikace vápenných hnojiv šnekovými dopravníky snižuje prašnost, je totiž minimaliziván úlet vápenece,“ řekl představitel Agropodniku. Jak je obecně známo, vápník ovlivňuje téměř všechny procesy v půdě, ať chemické, fyzikálně chemické nebo biologické. Agropodnik Hradec Králové se zabývá také aplikací lihovarnických melasových výpalků strojem Terra Gator 8103 a 8203 Liquid Systém. „Melasové výpalky lze označit jako organické hnojivo, které se získává při vykvašení a oddestilování lihu z melasy,“ uvedl Ing. Šorma. Výpalky obsahují nejméně 35 % sušiny. „V jedné tuně se nachází 15 kg dusíku a 40 kg K2O a ve stopovém množství obsahuje také P, Mg a mikroprvky. V letním období se 90 procent aplikuje postřikem na rozřezanou slámu po sklizni obilnin nebo kukuřice.
Escortu a Vaztaku končí registrace

Firmu BASF, spol. s r. o., zastupoval Ing. Ivo Kulhánek, který uvedl nové přípravky na ochranu rostlin. V úvodu své prezentace připomněl, že letos končí registrace Escortu a Vaztaku 10 SC. Přípravky lze uvádět na trh do 31. července 2009 a mohou být spotřebovány a aplikovány pouze do 31. července 2010. Ing. Kulhánek uvedl, že přípravek Vaztak 10 SC lze nahradit starším Vaztakem 10 EC. Od roku 2011 by měla být na trhu náhrada za přípravek Escort do hrachu, který se bude lišit pouze poměrem účinných látek, jde o přípravek Nirvana.
V další části se zabýval novinkami, jako první zařadil fungicid Pictor, který je zaregistrován na ozimou řepku a slunečnici, především proti hlízence, ale i fómové hnilobě. V loňském roce byl monitorován výskyt hlízenky v jednotlivých okresech. Podle agronomické služby Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin byl loni v okrese Nymburk střední výskyt a okresy Kutná Hora, Hradec Králové, Kolín, Pardubice, Chrudim, Náchod a Svitavy zaznamenaly silný výskyt. „Problém bude významnější, protože sklerocií v půdě se vykytuje velké množství. Hlízenka je polyfág schopný napadat další plodiny, kromě řepky a slunečnice také sóju, hrách nebo vojtěšku,“ konstatoval Ing. Kulhánek.
Dále dodal, že došlo k inovaci přípravku Focus Ultra, který se nově bude jmenovat Stratos Ultra do řepky olejky a bude se prodávat v balíčku se smáčedlem Dash HC. Jako perličku na závěr dodal, že na trhu se v příštím roce objeví tašky z biologicky odbouratelného plastu, které budou vyrobeny ze škrobových látek z kukuřice.

Letošní nové odrůdy

Nabídku nových odrůd pro rok 2009 představili zástupci firmy Selgen, a. s., Ing. Zdeněk Zelinka společně s Ing. Pavlem Fučíkem. Odrůda jarní pšenice Septima registrovaná v roce 2008 je typická svou poloraností a nízkým vzrůstem s výbornou odolností vůči poléhání. „Odrůda ovsa setého Raven chrakterisrická především černou barvou pluchy a vysokým obsahem hrubých bílkovin. Jedná se o komoditu vyhledávanou především chovateli sportovních koní,“ uvedl. Slovan je nová odrůda hrachu setého se středně velkým žlutým semenem a vysokými výnosy. Významnou novinkou ve sladovnických ječmenech je polopozdní česká odrůda Axamit, která byla v loňském roce Výzkumným ústavem pivovarnickým a sladařským zařazena na listinu odrůd doporučených pro výrobu českého piva. Na základě tohoto dopoučení Plzeňský prazdroj vykoupí 5000 tun merkantilu.
Zástupce firmy Selgen představil i odrůdu Bonus: „Jde o diploidní odrůdu jetele lučního s velmi dobrou vytrvalostí až do druhého užitkového roku,“ konstatoval. V roce 2008 byla registrována teké odrůda ozimé řepky Benefit, která se vyznačuje výsokým výnosem v teplých oblastech. Zvláště v loňském roce výrazně výnosy překonávaly kontrolní odrůdy.
Ing. Fučík se detailně věnoval odrůdě ozimé pšenice Bohemia. Z hlediska pěstitelů pšenice je vedle vysokého výnosu zrna požadována především dobrá jakost, ale také požadavky související s pěstební technologií, měnícího se zastoupení plodin v osevních postupech a možnosti omezení rostoucích nákladů na vstupy. Odrůda Bohemia byla registrována v roce 2007 v České republice. „Doporučujeme ji do všech pěstebních oblastí, nejlepších výnosových výsledků dosahuje v kukuřičné, řepařské a obilninářské. I při delším stéble vykazuje poměrně dobrou odolnost vůči poléhání, její odnožovací schopnost je střední. Disponuje vysokou mrzuvzdorností a středním až vyšším stupněm odolnosti proti významným chorobám pšenice,“ sdělil Ing. Fučík.

Přípravky do obilnin, kukuřice a cukrovky

Nabídku přípravku na ochranu rostlin představil také Ing. David Král ze společnosti Agro Aliance, s r. o. Představil široké portfolium firmy, které tvoří herbicidy, fungicidy, insekticidy, listová hnojiva a pomocné látky. Herbicid Stomp 330 E obsahující účinnou látkou pendimethalin, je určen jak do ozimých obilnin (pšenice, ječmene a tritikale), tak i do řady dalších plodin. Hubí široké spektrum dvouděložných (svízel, violka, zemědým, bažanka) a trávovitých plevelů (chundelka, psárka).
Jako postemergentní herbicid do kukuřice lze v letošním roce použít novinku Cambio. „Účinné látky jsou dicamba a bentazone, proto má herbicid kontaktní i systémový účinek. Řeší široké spektrum dvouděložných plevelů včetně řady plevelů teplomilných (ambrózie, mračňák). Aplikuje se v dávce dva až tři litry na hektar,“ uvedl Ing. Král.
Flirt je pěstiteli oblíbený herbicid do cukrovky, který je letos nově zařazen v nabídce firmy Agro Aliance.
Širokospektrální fungicid Spartakus s lokálně systemickým účinkem je registrovaný do obilnin. „V dávce jeden litr na hektar ho v ozimých obilninách doporučujeme proti stéblolamu, dále do ječmene proti skvrnitostem a do pšenice proti braničnatkám,“ uvedl Ing. Král. Na závěr dodal, že firma má v portfoliu i pomocný rostlinný přípravek Eutrofit, v němž je jako účinná látka použita sušená krev jatečných býků. „V poloprovozních pokusech byl zjištěn repelentní účinek na divokou zvěř. Předností přípravku je stimulace tvorby chlorofylu a tím stimulující se proces fotosyntézy v listech.“

Klíčové informace

Letos končí registrace přípravků Escort a Vaztak 10 SC.
Novinkou ve sladovnických ječmenech je odrůda Axamit, loni byla zařazena na listinu odrůd doporučených pro výrobu Českého piva.
Na trhu je pomocný rostlinný přípravek s repelentním účinkem Eutrofit, v němž je jako účinná látka sušená krev jatečných býků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *