Inspektoři ÚKZÚZ v letošním roce provedli ve všech plodinách více než 76 513 pozorování

První prosincovou dekádou inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) postupně ukončili svá pozorování škodlivých organismů na pozorovacích bodech v porostech ozimých plodin. V současnosti probíhají pouze poslední pozorování hraboše polního. Informuje o tom Rostlinolékařský portál.

Stav ozimých plodin se pohybuje v závislosti na agrotechnice a regionu od dobře zapojených až po porosty slabší. V některých katastrech se objevuje již nedostatek srážek (týká se převážně oblasti okraje Vysočiny, severovýchodních Čech, jižní a severní Moravy, více pak v mapách Intersucha).

Inspektoři ÚKZÚZ v letošním roce provedli ve všech plodinách více než 76 513 pozorování. Z těchto pozorování bylo 20 000 v obilninách a řepce, z čehož zhruba 4000 pozorování bylo věnováno hraboši polnímu. Letošnímu roku dominovaly opět spíše problémy s hmyzími škůdci. V obilninách byli hlavním problémem vektoři viróz (křísek polí a mšice střemchová). Z původců chorob se v obilninách objevovaly ve vyšší míře septoriové skvrnitosti a choroby pat stébel, v ječmeni pak padlí a listové skvrnitosti. V porostech ozimé řepky škodili významně stonkoví krytonosci, dřepčík olejkový a dřepčíci rodu Phyllotreta. Mšice způsobovaly problémy jen tam, kde byl porost špatně založen nebo ve stresu. Blýskáček řepkový se vyskytoval v tolerovatelné míře. Z chorob dominoval výskyt napadení bílou hnilobou řepky (Sclerotinia sclerotiorum). V bramborách byla problémem plíseň bramborová, jejíž výskyt podpořil letošní vlhký průběh počasí. První signalizace ošetření byla metodou Blitecast hlášena již v první dekádě měsíce června. Ovocné dřeviny trápily především mšice a obaleči. Tam, kde byla podceněna ochrana proti strupovitosti jádrovin, bylo možné zaznamenat silná napadení. V moravských vinicích byl letos bedlivě sledován výskyt kříska révového, který k nám již stačil zavléci i karanténní fytoplazmu zlatého žloutnutí révy, shrnuje portál.

Aktuality o tom, co se děje na polích, v sadech, ve vinicích i v chmelnicích bude Rostlinolékařský portál přinášet i příští rok.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down