Hybridy vyrovnávají nepříznivé podmínky

Především k novým odrůdám sahají při setí ozimé řepky v ZD Bernartice. „Ve spolupráci se společností Agrofert děláme pokusy s odrůdami a na jejich základě si vybíráme, uvedl Agronom podniku Ing. Zdeněk Šťastný. Každý rok zkoušejí minimálně jednu novinku a sejí také odrůdy, které jsou maximálně čtyři roky na trhu, starší ne. V posledních dvou letech přešli na odrůdy společnosti Monsanto. „Vyžadují větší intenzitu v pěstování. Zdá se, že tady vycházejí a poskytují dobrý výnos,“ dodal agronom.

Podnik hospodaří v oblasti, které není při řepku příliš příznivá. Mimo srážkového stínu jsou hlavním problémem písčito-hlinité až hlinité těžké půdy, které zaujímají tři čtvrtiny ze 3000 ha, které podnik obhospodařuje. „Řepka na těžké půdě hůře vzchází a jde do zimy v horším stavu. Na písčitější je to přeci jen lepší,“ konstatoval Ing. Šťastný. Proto také sejí na třetině ploch hybridní odrůdy a počítají s tím, že jejich zastoupení ještě zvýší. „Hybrid nedostatky těžké půdy eliminuje, protože na podzim rychle naroste. Neřekl bych, že nakonec poskytne vyšší výnos než liniová odrůda, ale lepší přezimování má samozřejmě vliv,“ vysvětlil agronom.

Preferují výnos

Sít začínají kolem 3. srpna a snaží se skončit do 23. srpna „Pozdější výsevy už většinou vycházejí hůře, i když to hybridy eliminují. Řepka se sem příliš nehodí, ale pěstovat ji musíme kvůli osevnímu postupu, do kterého potřebujeme zlepšující plodiny,“ uvedl Ing. Šťastný. Dodal, že stabilně sejí liniové Californium, osvědčil se jim také hybrid Executive. „Ten ale loni na trhu nebyl, tak jsme zaseli Exagone. Zatím se jeví pěkně,“ konstatoval agronom. Jak dodal, řepku mají zasetou celkem na 500 ha, zpravidla dosahují v závislosti výnosu 3,3 t/ha při 150 kg N/ha, někdy se podaří také 4,5 t/ha. Minimalizaci v podniku nedělají.
Californium je podle popisu společnosti Monsanto středně raná až polopozdní liniová odrůda nižšího vzrůstu, která je plastická. Podle Seznamu doporučených odrůd se dlouhodobě drží na špici ve výnosu semen v chladné oblasti a nemá problémy s přezimováním. Executive, hybrid typu OGU/INRA, se naopak poskytuje podle stejného zdroje nejvyšší výnosy v teplé oblasti zkoušení. Hybrid Exagone (také OGU/INRA) získal registraci v roce 2007, dlouhodobé výsledky SDO tedy zatím nejsou k dispozici. Firma u něj uvádí výnos podobný jako u odrůdy Executive (měl by být stabilní v různých podmínkách), výborný zdravotní stav, vysokou olejnatost a odolnost vůči poléhání.

Fungicidem na podzim
V podniku samozřejmě ošetřují veškerou plochu řepky proti výdrolu, ale také 80 % proti houbovým chorobám, především fómě. Používají fungicidy s morforegulačním účinkem, což se jim osvědčilo.
Z herbicidů si Ing. Šťastný oblíbil především Lasso MTX, ale vzhledem k tomu, že mu skončila registrace, tak bude muset zvolit jiný přípravek. „Zřejmě Butisan v kombinaci s Commandem 36 CS,“ soudí. Jak uvedl, na jaře opravují Lontrelem 300 asi na 10 % ploch herbicidní ošetření především kvůli heřmánkovitým, zpravidla po aplikaci přípravku Butisan Star. „Ten ale poskytuje po zasetí větší prostor pro aplikaci,“ dodává Ing. Šťastný.
Při jarním ošetření již morforegulátory nepoužívají, poléhání řeší volbou odrůdy. Všechny plochy ošetřují proti krytonoscům přípravkem Nurelle D. Ochrana proti blýskáčkovi v posledních dvou letech nebyla nutná, letos agronom naplánoval alespoň ošetření okrajů polí. Proti bejlomorkám ošetřují jednou za čtyři až pět let. „Napadení se objevuje, ale ochrana je dost problematická – drahá a málo účinná. Navíc je to pojezd již v narostlé řepce, kterou to poškozuje,“ soudí Ing. Šťastný. Také ochranu proti hlízence používají jen výjimečně.
Agronom také uvítal současný vývoj cen zemědělských komodit. „Ceny stouply tam, kam patří. Trh se napřímil a funguje jak má. Konečně se také řeklo, že je na světě málo potravin,“ soudí.
ZD Bernartice obhospodařuje celkem 3000 hektarů, má 1000 ha pšenice (s výnosem 5,2 t/ha), 200 ozimého ječmene, 500 řepky, 300 jarního ječmene, 100 ovsa a 250 – 300 kukuřice (50 – 100 na vlhké zrno). Pěstují také zhruba 100 ha jetele, podle potřeb živočišné výroby. Další částí je živočišná výroba, kterou tvoří 60 kusů masného skotu, 400 dojných krav a tomu odpovídající obrat stáda, a menší množství prasat. Významný je chov brojlerů, jednorázový zástav dosahuje 14 000 kusů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *