Houbové choroby obilí nešetří

Fungicidy na Kroměřížsku měly letos šanci měly šanci ukázat, jak dalece jsou účinné. Příhodný rok pro rozvoj padlí způsobil, že na většině pokusných parcelek na Polním dnu společnosti DuPont se ojedinělé kupky této choroby dostaly až na praporcový list pšenice, zvláště na slabých odnožích. Vyskytly se však i výjimky, fungicidy připravované do budoucna porost ochránily, a to i proti dalším chorobám.

Návštěvníci si mohli na pokusných parcelkách Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o., kde polní den proběhl, porovnat účinnost herbicidů a fungicidů v ozimé pšenici a jarním ječmeni, v řepě a kukuřici pak pouze herbicidů. Pokusníci nastříkali na plochy nejen přípravky firmy Dupont, ale pro srovnání i pesticidy firem dalších.
„Podzimní aplikace herbicidů často nezasáhla v pšenici všechen svízel přítulu a musela následovat jarní oprava. Je to pro Kroměřížsko typické, má tohoto plevele hodně. Zároveň se již během sloupkování objevilo masivní časné napadení padlím. Proti tomu septórie se příliš nevyskytují a začínají se objevovat rzi,“ shrnul situaci Ing. Ivan Dostál ze společnosti Dupont.
Připravují novinky
Návštěvníci si mohli prohlédnout účinnost dvou novinek. Herbicid Ally 20 PX je nově registrován, od roku 2005 půjde do prodeje. Je určen do pšenice a ječmene proti širokému spektru dvouděložných plevelů. Sulfonylmočovina se bude aplikovat v dávce 30 g na hektar a cena by měla být podle Ing. Dostála příznivá. Na pokusném políčku s pšenicí ukázal téměř stoprocentní účinnost v dávce 20 g/ha v kombinaci s Kantorem (0,08 l/ha) při podzimní aplikaci, doplněné jedním litrem Pumy extra na jaře proti chundelce metlici.
Firma Dupont nyní podle vyjádření svých pracovníků hledá proti svízeli pro svůj nový přípravek vhodného partnera, v jarních ječmenech ho zřejmě najde v kombinaci s 0,3 litru Starane 250 EC. Ally je možné aplikovat i v dávce 15 g/ha, nicméně v takovém případě již nestačí na pcháč.
Další novinkou je fungicid pod označením DPX-KQ926, který je dosud v registračním řízení jak u nás, tak v dalších zemích Evropské unie. Jeho účinná látka je podobná jako má Atlas a je určen proti padlí v obilninách a révě vinné. Vyznačuje se dlouhodobou rezidualitou a synergickými efekty proti listovým skvrnitostem. Na trh by se měl dostat nejdříve v roce 2006.
Na pokusné ploše tento přípravek v dávce 0,25 l/ha a v kombinaci s přípravkem Harvesan (0,6 l/ha) dokázal rostliny pšenice ozimé spolehlivě ochránit před napadením houbami, a to včetně nejspodnějších listových pater, proti listovým chorobám v pozdější fázi byla zvolena kombinace Charisma (1 l) + Capitan 25 EW(0,5 l). Jako cestu do budoucna vidí Ing. Pavel Sommer z firmy Dupont u pšenice systém tří ošetření, a to ve sledu Alert (1 l), Cerelux Plus (0,7 l) a Charisma (1 l). Finančně zajímavá by podle něj mohla být kombinace Alert S (1 l) a následně Charisma (1 l) + Horizon 250 EW (0,3 l).
Příští rok v kukuřici postemergentně
Jarní ječmeny díky své rezistenci i na neošetřené kontrole trpěly houbovými chorobami jen na nejnižších listových patřech, pouze v několika případech se objevila pruhovitost, proti které lze zasáhnout především mořením. Výsledky aplikace fungicidů se tedy teprve ukáží. Ing. Bohumil Štěrba z firmy Dupont, který návštěvníky touto plodinou provázel, doporučil pro ječmeny se slabší rezistencí vůči houbovým chorobám kombinaci Charisma (0,7 l) + Capitan 25 EW(0,5 l).
Vzhledem k tomu, že letošní rok byl poslední, kdy bylo možné používat do kukuřice herbicidy na bázi atrazinů, předpokládá se zvýšení poptávky po přípravcích pro postemergentní ošetření. Rozhodující bude vedle dostatečné účinnosti také cena. Jako jedna z možností do budoucna byla prezentována kombinace Grid (20 g) + Guardian (2 l).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *