02.04.2024 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hořčice bílá – výsledky zkoušení z let 2020 až 2023

Hořčice bílá je tradiční a významnou olejninou pěstovanou a úspěšně šlechtěnou v České republice. Od roku 2016 až do roku 2021 pěstitelské plochy určené pro produkci semene mírně narůstaly až dosáhly přibližně 15 tisíc hektarů. V roce 2022 plocha přechodně poklesla na 13 tisíc ha a v roce 2023 opětovně přesáhla 15 tisíc ha. Průměrné výnosy v praxi jsou v posledních letech nízké pod úrovní jedné tuny z hektaru. Odhad výnosu pro rok 2023 je 0,85 t/ha.

Nízké výnosy na běžných plochách provází pěstování hořčice bílé již od roku 2016. Velmi dobře je to patrné zvláště při porovnání výnosů z praxe s výnosy v pokusech pro ověřování registrovaných odrůd.

Složitá agrotechnika

Nejdůležitějším problémem je obtížná agrotechnika hořčice, zvláště stanovení dávky dusíkatého hnojení, která umožní přiměřený vývoj porostu a současně nepovede k založení porostu příliš vysokého. Vysoký porost ve srovnání s jinou brukvovitou olejninou – řepkou je mnohem náchylnější k destrukci porostu při bouřkách či silném větru, protože stonek hořčice bílé je dutý a křehký. Nepříznivě na růst hořčice působí suchý průběh vegetace, ale i příliš vlhké počasí. Podmočení nebo dokonce zaplavení rostliny silně poškozuje. Kvalita sklizeného semene závisí na průběhu počasí během zrání, zde je suchý průběh naopak žádoucí, protože výrazně snižuje podíl šedých semen.

Tradiční je při pěstování hořčice na běžných plochách vysoký podíl množitelských ploch domácích i zahraničních odrůd. V roce 2022 plocha množení dosáhla 7 759 ha, což je téměř 60 % z celkové pěstitelské plochy.

Zkoušení užitné hodnoty je součástí registračního řízení s odrůdami hořčice bílé. Registrované odrůdy společně s odrůdami v řízení jsou tak každoročně zkoušeny v maloparcelních pokusech. Následně jsou výsledky tohoto zkoušení pravidelně publikovány a jsou dostupné pěstitelům i zpracovatelům.

Výsledky zkoušení

Průměrný výnos registrovaných odrůd v pokusech Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v letech 2021 a 2022 přesáhl dvě tuny z hektaru, ale v roce 2023 výrazně poklesl na 1,64 t/ha. V sortimentu zkoušených registrovaných odrůd hořčice bílé jsou zastoupeny především domácí odrůdy a po sklizni roku 2022 registrovaná polská odrůda Gracja. Nejvyšších výnosů v současnosti dosahují odrůdy Andromeda, Agent, již zmíněná Gracja a Lyra. Výnos ostatních odrůd je na průměrné úrovni. Nižší výnos je patrný u odrůdy Severka.*

Více informací naleznete v časopisu ÚRODA 2/2024.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down