Hologramem proti padělkům

Jako reakci na výskyt padělků pesticidů se společnost DuPont rozhodla pětici svých přípravků vybavit před touto sezónou novými a bezpečnějšími ochrannými znaky. Víčka prachovnic přípravků Glean 75 WG, Granstar 75 WG, Grid, Titus 25 WG a Safari 50 WG jsou na svrchní straně označena třírozměrným hologramem. Ten má oranžovozelené zabarvení, které se mění v závislosti na dopadu světla.

Zobrazuje kvádr s nápisem DuPont, položený na stylizované mapě světa a pro spotřebitele je jasně identifikovatelný pomocí speciálních ochranných znaků. Na bočních stranách kvádru jsou vidět černé tečky v počtu jedna až čtyři. Druhým ochranným znakem je páska, která spojuje víčko a tělo prachovnice. Má bílou barvu s červeně tištěným logem DuPont. Jak páska, tak hologram mají sebedestruktivní vlastnosti – při pokusu o odstranění se nenávratně ničí, čímž je značně omezena možnost dalšího zneužití. Informoval o tom Ing. Luděk Novák, který má ve společnosti DuPont CZ s. r. o. mimo jiné na starosti ochranu přípravků firmy před záměnou za falzifikáty.
Jak ing. Novák uvedl, český trh není ve střední a východní Evropě jediný, na němž se falzifikáty přípravků od předních výrobců stále častěji objevují. Padělatelé si zpravidla vybírají přípravky prodávané úspěšně a ve velkém množství. Sulfonylmočoviny mají v oblibě hned z několika důvodů. Poměrně malé množství přípravku má vysokou hodnotu a snáze se převáží. Především ale mnoha účinným látkám v této skupině vypršela patentová ochrana, takže se mohou oficiálně vyrábět jako takzvaná generika. I při jejich uvedení na trh však výrobce, který je jiný než původní držitel patentu v dané zemi, musí splnit všechny podmínky registračního řízení. Podle informací firmy DuPont na českém trhu zatím žádná generika jejich přípravků nejsou.
Padělky které se na našem trhu v minulých letech objevily, mají přitom vedle účinné látky mnoho nedokumentovaných příměsí, vznikajících zpravidla při jejich výrobě. Ty mohou poškodit přímo kulturní plodinu, do které jsou použity, ale také životní prostředí nebo dokonce způsobit újmu osobě, která s nimi manipuluje. Padělaný herbicid také nemusí mít dostatečnou účinnost na příslušné plevele, dokonce nemusí ani deklarovanou účinnou látku obsahovat, jak se již ukázalo u falzifikátu herbicidu Granstar. Pro dotazy na přípravky společnosti DuPont je k dispozici Agromická a informační služba, na kterou se mohou zemědělci v případě pochybností obrátit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *