Hlavní vlna ochrany brambor teprve prijde

Stav porostů brambor, výskyt chorob a škůdců a výsledky ošetření této plodiny různými kombinacemi herbicidů. To je jen část z obsahu semináře, který proběhl v ZOD Hořice v půlce června. Z pohledu ochrany rostlin je situace zatím příznivá, hlavní nápor ale agronomy teprve čeká.

Spokojeni by zatím mohli být producenti sadby. Jak uvedl doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc., z Výzkumného ústavu Bramborářského (VÚB), výskyt mšic je proti minulému roku asi třetinový, nicméně objevili se již první viry přenášející jedinci mšice broskvoňové a řešetlákové. Tyto škůdce ale letos přesto významně omezily mrazy a chladné počasí, podobně jako mandelinku „Důležité je ošetřit porosty co nejdříve, mladé rostliny jsou k infekci virózami nejnáchylnější,“ připomněl doc. Rasocha s tím, že nově je proti této skupině škůdců i mandelince registrován přípravek Actara 25 WG. V Hořicích měli v době konání semináře podle hlavního agronoma Josefa Zacha insekticidně ošetřeny dvě třetiny ploch.
Vývoj velmi raných brambor letos nebyl příliš příznivý. Až dvoutýdenní zpoždění měla na svědomí chladna a také mrazy, které poškodily i zakryté porosty. Ve větším množství se začalo podle doc. Rasochy sklízet až 7. června, šlo o odrůdu Adora. Na zkušebních plochách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v Přerově nad Labem se tato odrůda při sklizni 8. června s výnosem 23,72 t/ha umístila na čtvrtém místě. Na vrcholu žebříčku byl Solist (30,89 t/ha), Velox (28,13) a Valeta (27,21). Doc. Rasocha také upozornil, že v letošním roce jsou plochy pro produkci sadby o 600 ha menší a poprvé poklesly pod 4500 ha „Můžeme očekávat další redukci množitelských ploch,“ předpověděl.

Polovina června bez plísně

Jedna z nejzávažnějších chorob, plíseň bramboru, zatím v České republice nebyla zjištěna, nicméně podmínky pro infekci začínají být příznivé. Jak uvedl Ing. Petr Doležal z VÚB, první výskyt se dá očekávat od poloviny června, do té doby měly být porosty ošetřeny. První známky infekce touto chorobou již zaznamenali v Německu. Pro ošetření mají zemědělci k dispozici také nově registrovaný kontaktní přípravek Electis. Ing. Doležal připomněl, že fungicidy registrované pro ochranu hlíz by se měly používat hned, jak se plíseň objeví v porostu, nikoliv až ke konci vegetace, jak bylo dříve zvykem. Z předvedených výsledků pokusů také vyplynulo, že jako nejvýhodnější přípravek se ukázala Altima 500 SC.
Citlivost některých odrůd brambor na herbicidní účinnou látku metribuzin je obecně známa. V současnosti ÚKZÚZ připravuje jejich testování na clomazone, protože některé předběžné výsledky ukazují, že i tato účinná látka by mohla růst brambor ovlivňovat. Jak uvedl Ing. Jaroslav Čepl, CSc., dosud získané výsledky ale nejsou statisticky průkazné. Zároveň dodal, že porosty jsou díky příznivým podmínkám při ošetření herbicidy bez plevelů a zdůraznil přednosti preemergentního ošetření: “Varianty pre byly vždy výhodnější než post, a to i v případě, že bylo při aplikaci nevhodné počasí.

Kvalita rozhoduje

Jak uvedl Ing. Bohumil Vokál, CSc., ředitel Výzkumného ústavu bramborářského, podle odhadů potřebujeme pro spotřebu v České republice sklidit milion tun brambor, při 70% výtěžnosti trh vyžaduje 700 tisíců tun. Od 1. čevence 2004 do konce března 2005 se přitom dovezlo pouze 50 000 tun konzumních brambor (včetně zpracovaných produktů) „Takový dovoz by nás neměl poškodit,“ zdůraznil Ing. Vokál, ale dodal, že cena dovozu je nízká a obchodníci ji používají k tlaku na trhu.
Zároveň ale upozornil, že i přes možnosti vývozu často není dostatek kvalitního zboží, které by odpovídalo požadavkům odběratelů, a platí to i u sadby. Nedostatečná kvalita tuzemské produkce je podle něj jeden z důvodů, proč odběratelé nakupují zboží ze zahraničí. „Měli bychom mít produkci konkurenceschopnou především kvalitou, ale i cenou“, zdůraznil Ing. Vokál s tím, že v takovém případě jsou nutné i tomu odpovídající výnosy a většina ploch brambor by se proto měla nacházet u specializovaných producentů. Ti musejí být vybaveni nejen příslušnou mechanizací, ale také kvalitními sklady, a zvláště ranobramboráři musejí počítat i s retardací hlíz.
Ing. Vokál apeloval na udržování dobrých a korektních dodavatelsko-odběratelských vztahů s tím, že by pěstitel měl brát vážně požadavky odběratelů. Na druhou stranu mince upozornil hlavní agronom podniku Josef Zach, když dodal, že požadavky supermarketů se neustále a rychle mění.
Tuzemským pěstitelům by měl v odbytu pomoci program s předběžným názvem Česká kvalita na český stůl. S jeho spuštěním se počítá od září, cílem by měla být podpora spotřeby českých brambor. „Aby měl šanci uspět, musí se kvalita tuzemských brambor alespoň vyrovnat dovozovým,“ zdůraznil Ing. Vokál.

Snížili plochy

ZOD Hořice obhospodařuje 3250 ha zemědělské půdy, 550 ha z ní tvoří trvalé travní porosty. Jak uvedl jeho předseda Ing. Josef Slavětínský, po zkušenostech z minulého roku snížili plochy brambor o 28 hektarů na 102 hektarů, ačkoliv okolní podniky plochy především kvůli dostatku sadby zachovaly. Podnik v minulém roce hospodařil se ziskem, také díky dotacím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *