17.07.2017 | 02:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hlavní škůdci kukuřice

Kukuřice je plodina, která se v České republice pěstuje na významné ploše a tomu odpovídá i její napadení škodlivými organismy. K nejvýznamnějším hmyzím škůdcům patří především drátovci – larvy kovaříkovitých brouků rodu Agriotes a bzunka ječná (Oscinella frit). Tito škůdci se podílí na škodách v ranějších vývojových fázích.

Hmyzím škůdcům kukuřice se věnují Ing. Pavel Kolařík a Ing. Karla Kolaříková, CSc., ze společnosti Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko v článku v Úrodě č. 7/2017. Připomínají, že v období konce června zjišťujeme jednoho z nejvýznamnějších škůdců – zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis), který se vyskytuje ve všech pěstitelských lokalitách kukuřice v České republice. Jako poslední významný škůdce kukuřice se zařadil brouk bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera virgifera), kde hospodářské škody způsobují jak larva, tak dospělci. Článek poukazuje  především na zavíječe kukuřičného, jeho škodlivost a doporučuje konkrétní opatření k jeho regulaci.
V současnosti lze použít několik způsobů stanovení termínu aplikace přípravků na ochranu rostlin. Suma efektivních teplot je méně přesná a orientační metoda, která uvádí pro aplikaci chemických přípravků hodnotu 550 °C. Je to hodnota, která se stanoví ze zbytků denních průměrných teplot nad 10 °C od 1. ledna daného roku. Nálet zavíječů lze také stanovit pomocí světelného lapače, který umístíme nejlépe k porostu kukuřice v období od poloviny června. Zavíječ kukuřičný bude naletovat do lapače v noci od června až do srpna, termín aplikace použitých insekticidů je pak zhruba týden po zjištěném vrcholu. Pro určování období kladení vajíček a termínu líhnutí housenek lze využívat i tzv. lapací rostliny. Jsou to rostliny kukuřice vyseté po loňské kukuřici, která byly napadena zavíječem, a to v počtu 20 až 40 rostlin. Tyto rostliny jsou při kladení prvními samicemi zavíječe preferovány a populace zavíječe je na ně koncentrovaná. Na základě letové aktivity pak lze sledovat kladení vajíček a líhnutí prvních instarů housenek.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down