Grand Prix Techagro pro Encyklopedii

Další z cen na Techagru získala Encyklopedie ochrany rostlin z našeho vydavatelství.

Odborná publikace Encyklopedie ochrany rostlin je svým rozsahem, strukturou a názorným grafickým zpracováním ojedinělým souborným dílem popisujícím problematiku ochrany rostlin v praxi. Publikace je tematicky rozdělena do 5 základních částí.
V úvodních kapitolách jsou čtenáři seznámeni s biologickými charakteristikami plevelů, virů, bakterií, hub, háďátek, roztočů, hmyzu a obratlovců, které jsou nutné k pochopení vztahů odehrávajících se v polních podmínkách.
Ve druhé části jsou chronologicky popsány od zasetí do sklizně příčiny a příznaky častých i méně obvyklých rostlinolékařských problémů v pěstovaných plodinách tak, jak se s nimi v zemědělské praxi odborníci setkávají. Autoři přijali k obecně známým pravidlům ochrany rostlin mnoho nových, často vlastních poznatků, vycházejících z rozsáhlé praktické a výzkumné činnosti autorů samotných i jejich pracovišť.
V třetí nejrozsáhlejší části jsou encyklopedicky zpracovány plevele, původci chorob a škůdci ve třech obsáhlých atlasech. Celkový rozsah odborných údajů a obrazového materiálu nebyl doposud v naší zemi v takovém rozsahu publikován.
Tabulkové přehledy aktuálně registrovaných přípravků na ochranu rostlin doplňují teoretickou publikaci o praktickou nabídku přípravků na ochranu rostlin, které jsou k dispozici na trhu v České a Slovenské Republice.
Publikace je doplněna originály kreseb fenofází zemědělských plodin s časovým přehledem výskytu patogenních činitelů a vhodnosti zásahu proti nim.
Celkový rozsah publikace je 400 tiskových stran A4, v publikaci je více než 2000 originálních fotografií pořízených autory na území ČR. Z výše uvedené charakteristiky odborné publikace je patrné, že se jedná o jedno z nejrozsáhlejších a odborně nejfundovanějších odborných knižných publikací vydaných v ČR po roce 1990. 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *