22.03.2017 | 03:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Glyfosát neklasifikován jako rakovinotvorná látka

Glyfosát nepatří mezi rakovinotvorné látky. Nově tu uvádí Evropská agentura pro chemické látky (ECHA).

Výbor pro posuzování rizik organizace ECHA v tiskové zprávě uvádí, že souhlasí se zachováním současné harmonizované klasifikace glyfosátu jako látky, která způsobuje vážné poškození oka a která je toxická pro vodní organismy s dlouhodobými efekty. Zároveň ale dospěl k závěru, že dostupné vědecké důkazy nesplňují kritéria pro klasifikaci glyfosátu jako karcinogenu, látky mutagenní nebo toxické pro reprodukci. Předtím, než bude přijaté stanovisko zasláno Evropské komisi, projde obvyklou redakční kontrolou. Komise a členské státy ho budou brát v úvahu, když budou v letošním roce rozhodovat o obnovení souhlasu s použitím účinné látky glyfosát v pesticidech.
Evropská agentura pro chemické látky hraje stěžejní roli při uplatňování zásadních právních předpisů EU týkajících se chemických látek ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí, vyplývá z podkladů, které dává k dispozici. Agentura ECHA byla založena v roce 2007 a sídlí v Helsinkách ve Finsku. Dále uvádí, že pomáhá podnikům plnit požadavky vyplývající z právních předpisů, prosazuje bezpečné používání chemických látek a zabývá se problematikou chemických látek vzbuzujících obavy. Také poskytuje informace o chemických látkách. ECHA má více než 500 zaměstnanců z 27 evropských zemí, čtyři vědecké výbory s odborníky ze všech členských států, fórum vnitrostátních orgánů odpovědných za prosazování právních předpisů a tři sítě odborníků.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down