Fuzariózy klasu mohou být rizikem i pro porosty jarní pšenice

Celosvětově jarní pšenice zaujímá větší plochy a zcela dominantní postavení má zejména v oblastech, kde jsou pro ozimou pšenici příliš tuhé zimy (Kanada, sever Evropy) nebo je z jiných důvodů (především sucho) pěstování jarní pšenice výhodnější, např. v Mexiku. V České republice doplňuje jarní pšenice pšenici ozimou, která je u nás nejrozšířenější plodinou a která díky delší vegetační době dává vyšší a stabilnější výnosy. Jarní pšenice bývá často zařazována po pozdě sklizených předplodinách, při závažných nedostatcích v podzimní agrotechnice, popřípadě místo špatně přezimované ozimé plodiny. Dříve v našich klimatických podmínkách nebývala jarní pšenice ve větší míře napadána chorobami listu a klasu. Díky změnám v pěstebních systémech se dnes i u ní vyskytují fuzariózy klasu.

Houby z rodu Fusarium patří do skupiny tzv. polních patogenů. Při napadení rostlin dochází k výnosovým ztrátám i ke snížení technologické a hygienické jakosti. Limity maximálního obsahu fuzariových toxinů v obilovinách jsou stanoveny podle Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 z 19. 12. 2006 v platném znění ES č. 1126/2007 s účinností od 28. 9. 2007. Pro nezpracované obiloviny kromě pšenice tvrdé, ovsa a kukuřice je limit pro deoxynivalenol (DON) 1,25 mg/kg a pro další sledovaný mykotoxin zearalenon 0,1 mg/kg.

Odrůdové rezistenci je v ČR věnována velká pozornost především u ozimé pšenice, hodnoceny jsou však i odrůdy a novošlechtění jarní pšenice. V současné době jsou k dispozici výsledky tříletého hodnocení (2018–2020) 16 odrůd jarní pšenice registrovaných v ČR a uvedených v Seznamu doporučených odrůd. Spolu s těmito odrůdami byly hodnoceny odrůdy Vánek a Sumai 3. Odrůdy byly hodnoceny ve spolupráci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a Výzkumného pstavu rostlinné výroby, v. v. i., (VÚRV) v pokusech s umělou infekcí na stanovišti Praha-Ruzyně.

Mezi hodnocenými odrůdami byly zjištěny rozdíly v úrovni rezistence k fuzarióze klasu z hlediska obsahu DON a symptomatického hodnocení (SH). Obsah DON se pohyboval od 11,2 mg/kg do 114,0 mg/kg s průměrem 57,7 mg/kg a symptomatického hodnocení od 7,3 do 2,8 s průměrem 4,1.

Bližší informace přináší článek Ing. Jany Chrpové, CSc., a kolektivu z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně v lednovém vydání časopisu Úroda (1/2022).*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down