Flexibilní herbicid do kukuřice

Minulý rok firma BASF uvedla na trh přípravek Akris. Jedná se o selektivní herbicidní přípravek určený k hubení jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů v kukuřici.

Herbicid Akris se díky širokému rozpětí registrace (preemergentně až postemergentně do 6. listu kukuřice) a způsobu a rozsahu účinku na plevele daným kombinací obsažených účinných látek stal jedním z nejpoužívanějších herbicidních přípravků. Svými vlastnostmi se také stal více než plnohodnotnou náhradou přípravků obsahujících účinnou látku acetochlor. Akris kombinuje osvědčené látky dimethenamid-P a terbuthylazin.

Pozitivní zkušenosti z praxe v prvním roce zavedení ukazují, že nejvyšší účinek přípravku Akris nastává při aplikaci v raných fázích vývoje a liší se podle druhu plevelů. Zatímco trávovité plevele, jako například ježatka kuří noha, jsou kontrolovány do fáze max. dvou lístků, hlavní dvouděložné druhy hubí Akris bez problému až do fáze 2–6 pravých listů.

Na základě těchto zkušeností je založeno také doporučené použití přípravku Akris. Přípravek je určen především pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice, registrace ale umožňuje i použití v typicky postemergentních termínech až do fáze šesti listů kukuřice. O způsobu ošetření rozhoduje především růstová fáze trávovitých plevelů. Při preemergentní a časně postemergentní aplikaci do fáze dvou lístků ježatky kuří nohy se používá Akris sólo v dávce 3 l/ha.

Při ošetření v pozdějších fázích vývoje je třeba k Akrisu přidat partnera, který umí hubit vzešlé trávovité plevele. Z přípravků BASF by to mohl být například Stellar v dávce 1 l/ha. Dávku Akrisu je možno v tomto případě snížit na 2 l/ha. V případě aplikace s přípravkem Stellar získáme kombinaci čtyř účinných látek, z nichž dvě hubí plevele převážně účinkem přes list a dvě mají dlouhodobý reziduální účinek. Kombinace je díky tomu schopna vyhubit vzešlé rostliny plevelů a zároveň zabránit vzcházení dalších vln plevelů. To byl častý problém hned několika předešlých ročníků, kdy při použití pouze postemergentních přípravků docházelo někdy k opakovanému zaplevelení. Vhodnými partnery k Akrisu mohou být rovněž některé další přípravky ze skupiny sulfonylmočovin nebo inhibitorů HPPD.

Díky širokému aplikačnímu oknu je možno Akris použít i v případě, že promeškáte vhodný termín pro časně postemergentní ošetření. Je to doslova jediný preemergentní herbicid s registrací až do šestého listu kukuřice. Až do této fáze je přípravek selektivní ke kukuřici.

Spektrum účinku

Akris účinkuje na většinu jednoletých trávovitých i dvouděložných plevelů, které se běžně v našich podmínkách vyskytují v kukuřici. Neúčinkuje na vytrvalé plevele, jako je pýr plazivý nebo pcháč oset. Kombinace s přípravkem Stellar hubí i pcháč oset velmi dobře.*

Ing. Libor Svatoň,
BASF spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *