Exkurze za zkušenostmi po biofarmách

Mezinárodní konference Evropská akademie ekologického zemědělství Bioakademie se letos konala ve dnech 20.–21. září 2012, jako už tradičně v prostorách Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici. Více než 130 účastníků z ČR, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Bulharska, Anglie a dalších zemí bylo přítomno na třech různých trasách (trasa A – Česká republika, živočišná produkce, trasa B – Slovensko, zpracování na farmách a trasa C – Rakousko, rostlinná produkce).

Ve čtvrtek 20. 9. 2012 po registraci se všichni účastníci konference rozjeli na jednotlivé trasy, vybrané pečlivě tak, aby přinesly maximum praktických informací o současné a budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) a prezentovat je na různých farmách: „Podmínky SZP radikálně ovlivňují zemědělské hospodaření v celé Evropě a na příkladech konkrétních farem jsme chtěli prezentovat, jak se současná SZP a návrh nové SZP projevují a projeví na jejich fungování. Jednotlivé trasy zavedly účastníky Bioakademie 2012 na farmy v České republice, na Slovensku a v Rakousku a nabídly jim možnost diskutovat o tom, jak jsou v těchto zemích připraveny zemědělské podpory a jaké změny by mohly po roce 2013 nastat,“ sdělil Milan Kouřil. Dodal, že podpory v rámci SZP pomáhají zemědělcům, prostřednictvím národních Programů rozvoje venkova (PRV), například rekonstruovat stáje, kupovat novou techniku, udržovat krajinu, chránit životní prostředí apod.

 

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *