Evidence hnojení podle novelizovaného zákona

Ve Sbírce zákonů vyšel 19. září 2023 zákon č. 277/2023 Sb., kterým se upravuje mimo jiné i zákon o hnojivech, a to v části týkající se elektronické evidence hnojení a jejího předávání Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ). Podle § 9 odst. 8 novelizovaného zákona o hnojivech neplatí povinnost odevzdání evidence za rok 2023 pro žádnou skupinu zemědělců – viz oficiální stanovisko ÚKZÚZ (z 22. 11. 2023), kde se přesto všechno doporučuje údaje za rok 2023 do konce února 2024 odeslat a optimálně v tom v dalších letech pokračovat, a to bez ohledu na výměru. Tyto informace zveřejnil na svých internetových stránkách Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně. (VÚRV).

Data jsou potřebná

Aplikace pro odeslání i přijetí dat jsou i nadále funkční a nová data jsou potřebná pro další vývoj systému (vyhodnocování, výpočet bilancí, podklady pro žádosti o dotace apod.). Odeslání dat za rok 2023 je důležité i proto, aby nebyly přerušeny časové návaznosti a mohly se pak hodnotit hospodářské roky. Je třeba si uvědomit, že když „vypadne“ jeden kalendářní rok (2023), ztratí se dva hospodářské roky (2022/2023 a 2023/2024)…, vysvětluje zpráva. Navíc, podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb., je pro žadatele, kteří hospodaří v režimu ekologického zemědělství a pobírají finanční podporu v rámci opatření Ekologické zemědělství pro dotační tituly „Pěstování zeleniny a speciálních bylin“, „Pěstování ostatních plodin“ nebo „Pěstování jahodníku“ stále platná povinnost plnit podmínku prokazování minimální úrovně vlastních výnosů převažující plodiny (podrobnosti předávání evidence jsou uvedeny zde).

Tři fáze novely

Pokud jde o další roky, tak na základě rozdělení účinnosti novely do tří fází mají zákonnou povinnost vést evidenci hnojení v elektronické formě (včetně následného odeslání) za kalendářní rok 2024 jen zemědělští podnikatelé s výměrou nad 200 ha zemědělské půdy, za rok 2025 nad 100 ha a za rok 2026 a dále už zase všichni nad 20 ha.

Týká se pouze elektronické evidence

Uvedené změny se týkají jen zákonné povinnosti vést evidenci elektronicky a odesílat ji do jednotného úložiště. Obecná povinnost evidovat hnojení, plodiny a výnosy podle § 9 odst. 7 zákona o hnojivech i nadále trvá pro všechny zemědělské podnikatele, a elektronická forma je tou nejlepší možností (EPH na Portálu farmáře nebo komerční evidenční programy). Evidence je základem i pro výpočet bilance dusíku (povinná při hospodaření ve zranitelných oblastech) a bilance organické hmoty (Model OH pro ekoplatbu), zdůrazňuje zpráva VÚRV, která přináší i další informace o evidenci.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down