03.05.2021 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Emise po aplikaci kejdy a digestátu

Statková a organická hnojiva jsou cenným zdrojem živin, stopových prvků a organických látek a jejich pravidelná aplikace na půdu je jedním z předpokladů dlouhodobě udržitelné úrodnosti půd. Má však i negativní stránky vyplývající především ze znečištění ovzduší emisemi NH3 a NOx.

Aplikace velkých dávek kapalných organických a tekutých statkových hnojiv spojená s přejezdy těžké zemědělské techniky vede k utužení půdy a poklesu porozity. Hnojení dusíkatými hnojivy, včetně kejdy a digestátu, v kombinaci s provzdušněním půdy při jejich zapravení podporuje mineralizační procesy v půdě, které se často projevují vyššími emisemi CO2. Tématem se v Zemědělci č. 17 zabývala spolu s dalšími autory Ing. Helena Kusá, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i.

V článku připomíná, že zpracování půdy spojené s aplikací statkových a organických hnojiv, zejména s vyšším obsahem amonné formy dusíku jako kejda a digestát, vede k zintenzivnění činnosti půdní mikroflóry. Pro metabolismus mikroorganismů je třeba zdroj uhlíku ve formě snadno rozložitelných látek, kterým mohou být organická nebo statková hnojiva, posklizňové zbytky včetně kořenů a v ostatních případech organické látky v půdě. Mineralizační procesy v půdě jsou doprovázeny emisemi CO2, které byly sledovány po přihnojení porostu kukuřice ve fázi 6. listu i po různých způsobech aplikace hnojiv na slámu. Všechna měření potvrdila významný vliv prohřátí půdy na zvýšení emisí CO2 a pokles respirace po ochlazení.

Pokusy ukázal, že srážky po přihnojení porostu kukuřice digestátem podpořily jeho zasakování do půdy. Další následné srážky (celkem 7,3 mm) snížily provzdušnění půdy nakypřené při tvorbě horizontální rýhy. Digestát na povrchu a v povrchové vrstvičce půdy podpořil činnost půdní mikroflóry, a tím emise CO2 z půdy více než aplikace hnojiva spojená s tvorbou horizontální rýhy. Mezi jednotlivými měřeními emisí se opakovaly srážky s různou intenzitou. Pokles teploty během prvního týdne omezil respiraci půd na všech sledovaných variantách. Se stoupající teplotou a aktivitou půdní mikroflóry byl zjištěn nejvyšší nárůst u aplikace digestátu na povrch půdy.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down