27.03.2019 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomika pěstování řepky a její vývoj pro rok 2017 v České republice

Podkladem pro rozbor ekonomiky pěstování ozimé řepky jsou výběrová šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků, organizovaná Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Data jsou dostupná na webové stránce ÚZEI (http://www.uzei.cz/nakladovost-zemedelskych-vyrobku/). Ve sledovaném období 2013–2017 bylo do výběrového souboru zahrnuto 143–168 zemědělských podniků pěstujících ozimou řepku, které se na celkové výměře řepky v České republice podílely zhruba 9–11 %.

Výsledná ekonomika pěstování řepky včetně podpor je kladná, ale v průběhu let se zhoršuje kvůli rostoucím nákladům a nestabilitě výnosů v důsledku projevujících se klimatických změn. V roce 2017 bylo poprvé dosaženo záporné nákladové rentability. Nepříznivý výsledek pěstování ozimé řepky byl způsoben především vlivem dosaženého nízkého hektarového výnosu a vyšších vynaložených vlastních nákladů na 1 t semen, což se následně promítlo ve vyšších vlastních nákladech výrobku. Pokud se k realizačním cenám připočetly poskytované a vyplacené podpory za rok 2017, zvýšila se míra rentability o 19 p. b., což příznivě ovlivní celkovou ekonomiku pěstování řepky.

Podle údajů Českého statistického úřadu činila v roce 2018 průměrná realizační cena 9284 Kč/t, tj. o 10 % méně ve srovnání s realizační cenou výběrového šetření za rok 2017. Na základě vývoje cen vstupů do zemědělství lze v roce 2018 očekávat velmi nepatrný vzestup až stagnaci celkově vynaložených nákladů na 1 ha ozimé řepky. Růst nákladů je očekáván zejména v oblasti pracovních nákladů a nákladů pomocných činností. Naopak u nákladových položek nakupovaných osiv a hnojiv může dojít spíše ke stagnaci. Dále v roce 2018 došlo podle „Definitivních údajů o sklizni zemědělských plodin – 2018“ (ČSÚ) ke zvýšení hektarového výnosu na hodnotu 3,43 t/ha.

Z výše uvedených skutečností lze v roce 2018 očekávat pokles vlastních nákladů na 1 t semen řepky. Současně došlo k poklesu realizační ceny, a to pod úroveň vlastních nákladů výrobku, což se v roce 2018 projeví zápornou nákladovou mírou rentability.

Tyto informace jsou součástí článku, který vyjde v příloze časopisu Úroda s názvem Řepka. Článek realizovaly autorky z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze, Ing. Bohdana Janotová a Ing. Marcela Remešová.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down